Activiteit
Activiteit

Amelisweerd info-avond: de juridische procedure

maandag 22 februari 2021 , 19:30 - 21:00 uur

Alles wat je wilt weten over Amelisweerd in 3 avonden, georganiseerd door de KRU|Kerngroep Ring Utrecht i.s.m. actiegroep Amelisweerd niet Geasfalteerd

Lunetten gaat, als het ooit zo ver komt, te maken krijgen met de effecten van de verbreding van de A27. Niet alleen wordt onze achtertuin – Amelisweerd – bedreigd, ook Lunetten zelf loopt risico’s voor wat betreft gezondheid, leefklimaat en de effecten van 'gekloot' met de grondwaterstand.
Voor de de Kopersvereniging Zwarte Woud was dat voldoende reden om zich aan te sluiten bij het beroep dat door de KRU bij de Raad van State is ingediend. Ben je bewoner van Lunetten, maak je je ook zorgen en wil je meer weten over de argumenten die in het beroep bij de Raad van State aangevoerd worden, dan kun je je licht opsteken bij deze Zoom-bijeenkomst.

De juridische procedure
Deze avond wordt georganiseerd door de Kerngroep Ring Utrecht, in samenwerking met hun jurist. Ze zullen ons informeren over het beroepschrift van de KRU tegen het tracébesluit en het juridische proces. Daarna is er ruimte voor vragen.

Onderwerpen:

Het beroepschrift in Vogelvlucht: De belangrijkste beroepsgronden in het beroepschrift zijn:
1. Nut en noodzaak van de weg (verkeercijfers, voldoende alternatieven)
2. Stikstof
3. Natuurwaarden en ecologie
4. Bouwmethode schermwanden/hydrologie en
5. Geluid en luchtkwaliteit voor omwonenden en gebruikers/natuur.
Het juridische proces: de tijdlijn in de komende tijd en de verwachting op juridische gronden.
Vorm: Zoom-bijeenkomst
Aanmelden: verplicht, via de aanmeldknop op deze webpagina
Facilitatie: Eva van KRU

Datum: 22 februari
Tijd: 19:30 - 21:00
Organisatoren: Kerngroep Ring Utrecht & Amelisweerd niet Geasfalteerd

Doelgroep
Alle volwassenen
Illustration
 
1 reactie

Anneke Balk

Ik ontvang graag een link op 22/2/2021
20-feb-2021 11:05
Wil je reageren? Meld je dan aan.