Bericht

Bezoek Tweede Kamerleden aan Lunetten

Geplaatst op 3 oktober 2019, 19:14 uur

Deze Kamerleden zijn leden van de Vaste Kamercommissie voor Infrastructuur en Milieu. Tijdens hun Tour dÚtrecht doen zij ook Lunetten aan. Onderwerp is de verstedelijking. Meer bouwen gaat samen met meer mobiliteit. Station Lunetten is daarom ook in het vizier. De Kamerleden zijn ook onze volksvertegenwoordigers als het gaat om de verbreding van de Ring Utrecht (A12 en A27) langs onze wijk en ook als het gaat om geluidsmaatregelen om de overlast van het autoverkeer te beperken. Wat dat laatste betreft is, ondanks de vernietigende uitspraak over het handelen van het rijk, nog wel werk aan de winkel. Vandaar dat wij tijdens het bezoek via e-mail de Kamerleden het volgende bericht sturen:

 

Beste Tweede kamerleden op werkbezoek in Utrecht

Utrecht, dé stad van ‘Gezond Stedelijk Leven voor Iedereen’?
U bent net met de bus door Lunetten gereden, dé groene wijk van Utrecht, ingeklemd tussen A27 en A12. Wellicht heeft u gehoord hoeveel lawaai er rondom is, veroorzaakt door het verkeer op A12 (en A27). Bewoners van Lunetten, maar ook van Hoograven en Kanaleneiland, moeten dit lawaai elke dag ondergaan. Vanaf de Galecopperbrug tot en met knooppunt Lunetten, wordt al jaren de geluidsnorm overschreden. De 30.000 bewoners van Kanaleneiland-zuid, Hoograven en Lunetten willen ook een Gezond Stedelijk Leven.
Niet voor niets is de A12 onderdeel van het Meerjarenplan Geluid. Echter met de vernietiging van het TracéBesluit Ring Utrecht lijkt uitvoering van hogere geluidsschermen voor deze wijken weer uit te worden gesteld of zelfs van de baan. De minister zegt zelfs in antwoord op Kamervragen van Kröger dat met de vernietiging van het TB de grondslag om deze maatregelen te nemen komen te vervallen. Want in de plannenmakerij van de rijksoverheid is dat aan elkaar gekoppeld.

Maar het Meerjarenplan Geluid staat nog steeds overeind en de bewoners ervaren nog elke dag de geluidshinder. Het saneringsplan moet nu gewoon worden uitgevoerd.

Wij vragen u als onze volksvertegenwoordiger: Pleit voor de uitvoering – nu - van deze geluidsschermen!


Hoograven Duurzaam

BewonersOverleg Lunetten

 

Wij maken deel uit van de stedelijke samenwerking: Kerngroep Ring Utrecht

 

Overigens zijn wij van mening dat de verbreding van de Ring Utrecht A27/A12 in de vorm van het TB niet door mag gaan. 2x6 binnen de bak van Amelisweerd kan!