Update

Update bij Modernisering Musketon

Geplaatst op 22 januari 2020, 19:45 uur
Project volgens planning

Samen Musketon Update V: Eerste bijeenkomst Gemeenschappelijke Ruimtes


Morgen is het een jaar geleden dat tijdens de infoavond over de Musketon bleek dat de bewoners van Lunetten zich onvoldoende betrokken voelde bij de vernieuwing van ons buurtcentrum. In een jaar tijd hebben we, dankzij de gezamenlijke inzet van diverse wijkbewoners, weten te bereiken dat we van een strak omkadert & zeer beperkt "mee mogen denken" nu als bijdragende partij aan tafel zitten met de vertegenwoordigers van de verschillende huurders om met z'n allen een buurtcentrum te gaan creëren dat gedragen wordt door de wijk.

We zien het als Samen Musketon als een mooie taak om namens en in samenspraak met gebruikers van de Musketon & bewoners van Lunetten mee te denken over het gehele gebouw, inclusief buitenruimtes. We zullen ons
naar de ene partij wellicht iets strijdbaarder op moeten stellen dan naar de ander, maar de basis is vooral het zoeken naar gezamenlijke oplossingen. De bezuinigingen op (sociaal) vlak treffen immers alle partijen en de oplossing ligt wat ons betreft niet tégen elkaar, maar mét elkaar. De intentie van de verschillende partijen is niet zozeer om
elkaar te beconcurreren, maar juist om iets aan elkaar toe willen voegen & in gezamenlijkheid tot creatieve oplossingen te komen.

Tijdens de Samen Musketon oprichtingsbijeenkomst van 16 december kregen we als eerste opdracht van de aanwezigen mee om een duidelijk signaal af te geven naar de projectmanager dat we de participatietoezeggingen
serieus nemen. We hebben toen gezamenlijk besloten niet alsnog bij een reeds geplande bijeenkomst van het ontwerpteam te verschijnen, omdat we er niet tijdig &expliciet voor waren uitgenodigd, en om een e-mail naar
procesmanager Marije van Mierlo te sturen. Bijgevoegd de email die we op 17 december hebben verstuurd met daarin verwoord onze verwachtingen t.a.v. de bewonersparticipatie. We hebben hier het beoogde effect mee weten te bereiken, want het eerste overleg over de gemeenschappelijke ruimtes werd verplaatst naar 14 januari 2020 om te zorgen dat Samen Musketon deel kon nemen.

Een verslag over deze eerste verkennende ontmoeting volgt spoedig. Ondertussen zijn we druk bezig om ruimte te creëren binnen de door de projectmanager voorgestelde agenda. De bedoeling is dan dat we ons eigen
doel halen: participeren terwijl we zorgvuldig met elkaar als gebruikers & bewoners in contact kunnen blijven. Aanstaande vrijdag gaan we een planning opstellen & overleggen over meedenkmomenten met elkaar als
gebruiker. We gaan ook ontmoetingen organiseren tussen bijvoorbeeld ervaringsdeskundigen, gebruikers & de architect.

We houden jullie op de hoogte, Samen voor een Musketon voor iedereen!

Wil je ook meedenken? Heb je vragen en/of opmerkingen? Plaats deze dan hieronder of stuur een mail naar SamenMusketon@gmail.com

Deel dit: