Bericht

#maakeenboom voor Amelisweerd

Geplaatst op 20 april 2020, 08:07 uur

Vooruitlopend op de crowdfunding campagne die donderdag 23 april van start kun je al creatief aan de slag met #maakeenboom voor Amelisweerd.
Teken, schilder, knutsel, punnik, brei, handwerk, klei, timmer jouw eigen boom en deel het resultaat op Instagram of Facebook met de hashtags #geefomamelisweerd #beschermhetbos #maakeenboom #amelisweerd

Achtergrond
Ondanks de vernietiging van het tracébesluit door de Raad van State presenteert de minister nog dit jaar een 'nieuw' tracébesluit: het zelfde plan met toevoeging van een stikstofparagraaf. Vanaf dat moment hebben we zes weken de tijd om in beroep te gaan bij de Raad van State. De juridische ondersteuning bij deze beroepsprocedure is een kostbare zaak, vandaar dat we weer een crowdfunding campagne starten om hiervoor geld op te halen.

Wat kun jij doen en waarom?
Als ondersteuning voor de crowdfunding willen we in deze coronatijd via social media campagne voeren. We vinden het leuk en belangrijk dat zichtbaar wordt dat heel veel mensen de plannen voor de verbreding niet zien zitten. In Lunetten is dat zeker het geval, gezien de steun bij eerdere campagnes en gezien het feit dat Lunetten zwar getroffen gaat worden door het verbredingsplan.

8-10 jaar bouwellende
Naast alle ellende die ons al te wachten stond gedurende 8-10 jaar bouw, blijkt uit het onlangs verschenen advies van de commissie m.e.r. dat er anderhalf jaar lang 24/7 gewerkt gaat worden om een 70 m diepe (!!!) damwand langs de snelweg ter hoogte van Lunetten en Amelisweerd de grond in te boren. Deze damwand is nodig om het water tegen te houden als er gewerkt wordt aan de verbreding van de betonnen bak en het verbreden van het folie onder de weg op deze locaties. Niet alleen gaat dit veel overlast geven, het is ook een risicovolle, want op deze schaal nog nooit vertoonde operatie. Niet ondenkbaar is dat de waterstand in het bos van Amelisweerd, maar ook in Lunetten, niet constant blijft, met alle gevolgen van dien voor de ondergrond van het bos en effecten op de funderingen van gebouwen en bouwwerken, zoals o.a. spoorwegviaducten. De commissie m.e.r. stelt vast dat de risico's voor het milieu onvoldoende in kaart zijn gebracht.

Alle reden voor beroep
Naast deze onvoldoende in kaart gebrachte uitdaging speelt ook het stikstofprobleem – tijdens én na de bouw – een grote rol. De oplossingen waar de overheid tot nog toe mee komt om het stikstofprobleem op te lossen zijn minimaal en vooral boekhoudkundig van aard. Dat gaat dus niet de stikstofruimte opleveren die nodig is om de verbreding door te kunnen laten gaan, maar dat kan, zoals de overheid nu te werk gaat, alleen in de beroepsprocedure bij de Raad van State getoetst worden. Naast het stikstofbezwaar zijn er nog een aantal andere gronden voor beroep die ook door de Raad van State getoetst moeten worden en waarop het tracébesluit vernietigd kan worden.

Crowdfunding en social media
Juist in deze onzekere tijd moeten we dus aan de bak om geld op te halen zodat we de juridische strijd (waarin we al een keer een slag gewonnen hebben) te kunnen voeren om ons recht te halen. We hebben je hulp daarbij nodig. Niet alleen financieel (ons motto: alle kleine beetjes helpen), maar ook door ons actief via social media te steunen en zo te helpen om onze boodschap wijd te verpreiden.

Gebruik dus jouw creativiteit (en die van je geziensleden, huisdgenoten, vrienden etc.) en maak een boom voor Amelisweerd. Teken, schilder, knutsel, punnik, brei, handwerk, klei, timmer jouw eigen boom en deel het resultaat op Instagram of Facebook met de hashtags #geefomamelisweerd #beschermhetbos #maakeenboom #amelisweerd
En als actieve bewoner van Lunetten gebruik je natuurlijk ook #lunetten!

Jouw inzet en hulp om de campagne tot een succes te maken wordt enorm gewaardeerd!

Het campagneteam van Bescherm het bos | Geef om Amelisweerd
Simone, Cees, Lila, Marijke#bouw een boom voor #amelisweerd

Illustration
#maakeenboom #amelisweerd