Bericht

Mondkapje op, dank voor je begrip

Geplaatst op 6 oktober 2020, 11:14 uur

Naar aanleiding van de verscherpte maatregelen rondom corona heeft het bestuur van Lunetten Wil Wel besloten om het dragen van mondkapjes verplicht te stellen voor de deelnemers van de activiteiten die wij in De Musketon organiseren bij de volgende situaties:

  • bij binnenkomst van de Musketon tot aan het plaatsnemen in de ruimte waar de activiteit plaatsvindt
  • bij vertrek uit de ruimte waar de activiteit plaatsvindt tot aan buiten het gebouw
  • bij bewegingen in de activiteitenruimte en in andere binnenruimten in het gebouw (toiletbezoek, van plek veranderen etc.)

Deze verplichting gaat per direct in bij alle door Lunetten Wil Wel georganiseerde activiteiten.

Achtergrond
Deze verplichting is in lijn met het advies van de overheid en gaat verder dan het rekenen op eigen verantwoordelijkheid, juist omdat wij onze verantwoordelijkheid nemen ten opzichte van de deelnemers van onze activiteiten en de vrijwilligers die bij onze activiteiten betrokken zijn. Gezien onze doelgroep, oudere en meer kwetsbare bewoners van de wijk, willen we al het mogelijke doen om het voor iedereen veilig te houden en besmetting te voorkomen. We verzoeken onze deelnemers en vrijwilligers om onze richtlijn te respecteren en vragen mensen die hier niet aan willen voldoen om niet naar onze activiteiten te komen. We rekenen op op begrip van onze deelnemers en vrijwilligers én van de andere gebruikers van het gebouw.

Andere gebruikers De Musketon
Daarom verzoeken we ook andere gebruikers(groepen) van De Musketon om het advies van de overheid ook te volgen en dezelfde richtlijn aan te houden zoals wij die bij onze activiteiten hanteren. Daarmee hopen we risico op besmetting zo klein mogelijk te houden.

Het alternatief is dat het aantal besmettingen zodanig toeneemt dat de kans bestaat dat de Musketon weer gesloten wordt en dat het organiseren van activiteiten weer onmogelijk wordt, terwijl de behoefte aan ontmoeting en contact juist in deze tijd groot is.

Samen tegen corona
Samen tegen corona is wat ons betreft nog steeds het devies, we hopen dat iedereen deze lijn onderschrijft in het belang van iedereen die bij besmetting een grotere kans loopt om zwaar ziek te worden of zelfs te overlijden. Het solidariteitsbeginsel is een wezenlijk onderdeel van de uitgangspunten van Lunetten Wil Wel.

Illustration
Mondkapje op, dank voor je begrip
Deel dit: