Bericht

Collegereeks Oud Geleerd Jong Gedaan: Filosofie

Geplaatst op 8 oktober 2020, 17:45 uur

Colleges voor ouderen in de bibliotheek in Lunetten
In november organiseert Lunetten Wil Wel in samenwerking met de Stichting Oud Geleerd Jong Gedaan en de Bibliotheek Utrecht een reeks van 4 colleges op de donderdagochtend in de bibliotheek in Lunetten.

Oud Geleerd Jong Gedaan presenteert een collegereeks Filosofie, toegankelijk voor met name oudere geïnteresseerden. Deze reeks bestaat uit vier opzichzelfstaande colleges. In alle colleges zal de mens centraal staan. Studentdocente Carlijne Vos behandelt in deze vier colleges de volgende onderwerpen:

  • De Rationele Mens: ‘ik denk dus ik ben’.
  • Is De Mens Goed of Slecht?
  • Opstaan Als de Wekker Gaat, Waarom?
  • Technologie: van Hamers tot Robots

Ben je én nieuwsgierig én leergierig?
Meld je dan snel aan via de mail op contact@lunettenwilwel.nl onder vermelding van je naam en je contactgegevens.

Er is een beperkt aan plekken (8) beschikbaar, verdeling van de beschikbare plekken vindt plaats op basis van de volgorde van aanmelding. Is de collegereeks vol, dan kom je op de wachtlijst te staan. Uitsluitsel over deelname uiterlijk 28 oktober en zo mogelijk eerder.

Planning
De colleges zullen gegeven worden op vier achtereenvolgende donderdagen in november: 5, 12, 19 en 26 november, telkens van 10.30 tot 11.30 uur, inloop vanaf 10.00 uur. De locatie is de Bibliotheek in Lunetten, gevestigd in buurtcentrum De Musketon.
Uiteraard is een voorbehoud in verband met de ontwikkelingen rondom corona van toepassing en gelden t.z.t. de op dat moment van kracht zijnde regels.

Kosten
Dankzij een Europese subsidie kan deze collegereeks gratis aangeboden worden, er zijn voor de deelnemers geen kosten aan verbonden.

Inhoud colleges
Het eerste college heeft de titel, De Rationele Mens: ‘ik denk dus ik ben’. In dit college staat de beroemde filosoof René Descartes centraal. Wat de mens bijzonder maakt, volgens Descartes, is dat wij kunnen denken. Maar maken wij niet allemaal wel eens domme keuzes? En zijn mensen eigenlijk wel zo rationeel?

Het tweede college heet Is De Mens Goed of Slecht? Kinderen die stiekem een snoepje stelen uit de snoeppot of de poep van de hond laten liggen in het gras. Iedereen heeft wel eens iets gedaan dat niet mag. Betekent dit dat mensen van nature slecht zijn? Of proberen mensen meestal het goede te doen, maar gaat het soms mis? Met behulp van de ideeën van de filosofen Hobbes en Rousseau zullen wij deze vraag onderzoeken. 

De titel van het derde college is: Opstaan Als de Wekker Gaat, Waarom? Elke ochtend als de wekker gaat, sta ik op om te douchen. Nooit sta ik stil bij het feit dat het échte optie is om te blijven liggen. Op deze manier lijken veel gewoontes geen keuzes die wij maken. Volgens Sartre is dat niet helemaal juist. Zijn wij niet altijd vrij om iets anders te doen? Of zijn mensen gewoontedieren tot op het bot? 

Het vierde college, Technologie: van Hamers tot Robots, heeft de bijzonder relatie tussen de mens en technologie als onderwerp. Ons leven is gevuld met technologie: brillen, pennen, of mobiele telefoons. Tegenwoordig is het zelfs mogelijk om ons lichaam met technologie te verbeteren. Wat is technologie eigenlijk? Worden wij langzaam robots? En is dat erg?

Illustration
Oud Geleerd Jong Gedaan
Deel dit: