Update

Project-update bij Expeditie Tirol, op zoek naar nieuwe warmte.

Geplaatst op 13 januari 2021, 17:08 uur
Project volgens planning

Wat is expeditie Tirol ook al weer?

Samen met 4 andere bewonersinitiatieven is expeditie Tirol betrokken bij het project  "Warmte Expeditie" van de gemeente Utrecht. Deze bewonersinititiatieven zijn gekoppeld aan een marktpartij, ieder een ander bedrijf, om te kijken wat er op het gebied van energiebespraing en andere bronnen voor verwarming dan gas, mogelijk is. Onze samenwerkingspartner is Eneco. Een groep van 9 bewoners vormt met elkaar een kerngroep. Van Bo-Ex is de projectledier Vastgoed en Onderhoud betrokken.

Het doel is om te ontdekken hoe je samen met bewoners aan de slag kunt. Een pilot, een  opzichzelf staand leerproces van bewoners en in ons geval Eneco.

Er is vooral aandacht voor de wensen en behoeften van bewoners. Hoe zij bewoners al bezig met dit onderwerp? Hebben mensen al eerste stappen ondernomen om hun huis duurzamer en energiezuiniger te maken? Wat zijn handiger dingen om te doen, zonder dat je daar later spijt van krijgt of voor niets geld uitgeeft? Via een vragenlijst aan bewoners van Tirol willen wij daar inzicht in krijgen.

Een andere bron voor verwarming van je huis is het onderwerp waar Eneco zich mee bezich houdt. Wat is in onze situatie, met de inzichten van dit moment, technisch, praktisch, economisch en juridisch uitvoerbaar. Door het uitwerken van een techniek krijgen wij, bewoners, nauwkeuriger in beeld wat de gevolgen kunnen zijn van een omslag naar een andere verwarmingstechniek. Het gaat hier niet om een daadwerkelijk keuze voor de straat/buurt. Het biedt een referentiekader.

Dit proefproject loopt tot half maart . En heeft kans op verlenging als een jury van onafhankelijke deskundigen ons project kansrijk acht om daar een succesvol vervolg aan te geven. Door een tussenbeoordeling weten wij dat wij goed op weg zijn en hebben wij nog diverse tips meegekregen.

Tijdens een zoomsessie maandag 18 januari om 20.30 uur vertel Eneco bewoners over het technische concept welke zij als casus voor onze expeditie gaan uitwerken. Ook presenteren wij dan de uitkomsten van de vragenlijst, ingevuld door huiseigenaren en Bo-ex.

Wil je erbij zijn? Laat het weten via een mail naar expeditietirol@gmail.com. Dan ontvang je van ons een link voor de bijeenkomst.

Documenten
1 reactie

Rens Vaessen

Ik blijf graag op de hoogte, maar er is geen optie om deelnemer te worden.
19-jan-2021 08:31
Wil je reageren? Meld je dan aan.