Update

Project-update bij Expeditie Tirol, op zoek naar nieuwe warmte.

Geplaatst op 22 maart 2021, 09:24 uur
Project volgens planning

Wij gaan door!

Wat is Expeditie Tirol ook al weer? Samen met vier andere bewonersinitiatieven, uit andere Utrechtse wijken, is Expeditie Tirol
betrokken bij een gemeentelijk project de Warmte Expeditie. Deze bewonersinitiatieven zijn gekoppeld aan een marktpartij, ieder aan een
ander bedrijf, om te kijken wat er op het gebied van energiebesparing en andere bronnen voor verwarming dan gas, mogelijk is

 

Het gemeentelijk project de Warmte Expeditie was, tot 11 maart j.l.,  ook een wedstrijd. Een jury, met o.a. Marjan Minnesma van Urgenda, verkoos Expeditie Tirol tot tweede winnaar. Dit betekent dat we kunnen rekenen op verdere financiële en inhoudelijke ondersteuning door de
gemeente. Enerzijds om zo ook bewoners rondom Tirol aan te laten sluiten en anderzijds om verder uit te werken hoe wij het wooncomfort (isolatie en ventilatie) van onze woningen kunnen vergroten.

Bovendien gaan we door met het onderzoeken om met een zogeheten laag temperatuur warmtebron in de toekomst onze huizen te verwarmen.

Hiermee gaan we een nieuwe fase in.
In de komende maanden liggen verschillende vragen voor, zoals de vraag hoe we met iedereen tot een verdere uitwerking van het conceptplan kunnen
komen, gevolgd door besluitvorming. Ook dit doen we samen met onze partners, gemeente, Bo-EX en Eneco. Hoewel flitsend gestart, en met veel vertrouwen in een succesvol vervolg, hebben we nog een lange weg te gaan voordat we echt aan de slag kunnen, eerst met het optimaal isoleren van onze woningen gevolgd door een laag temperatuur verwarmingssysteem.
Je hoort weer van ons!

 

Je kunt ons bereiken via expeditietirol@gmail.com. Voor vragen en als je actiever betrokken wilt zijn.

Expeditie Tirol is ook te vinden op YouTube:

https://youtu.be/kgWpQ5Z5j-Q

https://youtu.be/BoCk_LFquPA

1 reactie

Rens Vaessen

Ik blijf graag op de hoogte, maar er is geen optie om deelnemer te worden.
19-jan-2021 08:31
Wil je reageren? Meld je dan aan.