Bericht

Opnieuw vragen veiligheid Waterlinieweg

Geplaatst op 2 april 2021, 09:17 uur

Gemeenteraadsleden van CDA en D66 hebben opnieuw schriftelijke vragen gesteld over de veiligheid van de Waterlinieweg. De vragen, het antwoord van het College van B&W van 2 maart 2021, en een reactie van omwonenden, zijn te vinden op: https://waterlinieweg.blogspot.com.

Op 1 april jl. kondigde de gemeente aan dat in de week van 12 april vangrails terug worden geplaatst op een aantal locaties langs de Waterlinieweg, volgens haar voorstel van 16 juli 2019.

Volgens omwonenden blijft de Waterlinieweg ook daarna onveilig voor weggebruikers en voor het kwetsbare publiek in de omgeving: er blijven weggedeelten bestaan waar voertuigen bij calamiteiten van de taluds kunnen storten.

De gemeente schat het risico op zulke ongevallen in als klein. Omwonenden maken zich zorgen om de grote kans op ernstig tot zeer ernstig letsel, voor inzittenden en publiek in de omgeving, wanneer deze ongevallen plaatsvinden. Als wegbeheerder is de gemeente mogelijk aansprakelijk voor de gevolgen.

Omwonenden dringen aan op een onafhankelijke beoordeling van de veiligheid van de Waterlinieweg, en zoeken daarvoor steun bij de gemeenteraad.