Bericht

Nieuwsbrief voor de bewoners van Lunetten en gebruikers van de Musketon

Geplaatst op 17 april 2021, 19:21 uur

Nieuwsbrief voor de bewoners van Lunetten en gebruikers van de Musketon

Betreft: project Modernisering Musketon

17 april 2021

Beste Lunettenaren,

Binnenkort wordt de Haalbaarheidsfase van het project Modernisering Musketon hopelijk afgesloten. Vandaar deze nieuwsbrief, waarin we jullie op de hoogte willen brengen van de stand van zaken.

Historie

Dit was de fase waarin de haalbaarheid van de eisen van de vier huurders en van Samen Musketon werden besproken en omgezet naar schetsontwerpen, met voor Samen Musketon als uitgangspunt het door de bewoners en gebruikers van het Welzijnsgedeelte van de Musketon (het ‘buurthuis’) opgestelde Programma van Eisen dat in december 2019 werd vastgesteld. Eerder al  werd door de twee betrokken wethouders de toezegging gedaan dat alle Welzijnsactiviteiten onverkort in de vernieuwde Musketon zouden plaats kunnen blijven vinden.

Dit heeft geleid tot een vlekkenplan, dat wil zeggen een indeling in 4 vlekken waarbinnen iedere huurder zijn eigen activiteiten heeft, en voorlopige afspraken over gezamenlijke ruimtes als ontmoetingsruimte, ingang van het gebouw, toiletten en gangen enz..

Besluitvorming over het vervolgtraject (de fase Voorlopig Ontwerp) zal in juni plaatsvinden door de drie betrokken wethouders (Anke Klein -Cultuur,  Maarten van Ooijen -Welzijn en Eelco Eerenberg -Vastgoed).

Status

Het onderzoeken van mogelijkheden om aan alle eisen van de vier huurders en van Samen Musketon tegemoet te komen, heeft geresulteerd in vijf opties voor een indeling van het gebouw Musketon. Drie van de vijf opties zijn als niet-realistisch of -haalbaar afgewezen door Welzijn/ MO, Stadsbedrijven/ Vastgoed en DOCK en om deze reden (nog) niet van een advies voorzien door Samen Musketon.

In optie 1 blijft de theaterzaal op grote lijnen z’n huidige vorm behouden. Het podium wordt vergroot tot 100 m2 zodat deze als beweegruimte gebruikt kan worden. En er komt een flexibele geluidsdichte scheidingswand tussen de beweegruimte en de rest van de theaterzaal. Specifiek voor deze optie is dat er een sociaal ondernemer gezocht wordt als vijfde huurder die in ieder geval de theaterzaal zonder podium en de bar gaat exploiteren.

In optie 3 wordt een gedeelte van de theaterzaal, aan de zitkuil-kant, gebruikt als gemeenschappelijke ontmoetingsruimte met mogelijkheden om deze ruimte bij de grote zaal en podium te trekken zodat er een grote zaal met theaterfunctie ontstaat. De theaterzaal zonder ontmoetingsruimte en zonder podium is dan de grote beweegruimte/ activiteitenruimte.

Beide opties zijn door Samen Musketon en een aantal meedenkers uit de meedenkgroep van aandachtspunten voorzien. Op grond van deze aandachtspunten heeft Samen Musketon als reactie op de voorliggende opties de volgende voorlopige conclusie naar de projectmanager gestuurd:

  • Een voorlopige conclusie (citaat uit de reactie van Samen Musketon, 12 april 2021):
    “De uitkomsten van overleg binnen Samen Musketon en overleg met de meedenkgroep levert op dat het er alle schijn van heeft dat niet alle in het PvE Welzijn genoemde eisen m.b.t. activiteiten, opberg-opslagruimte en zaken als kantoor, toiletten enz. gaan passen in optie 1 of optie 3. Een voorlopige conclusie, omdat we nog niet in staat zijn gesteld om de vraag naar haalbaarheid te onderzoeken in gesprek met de gebruikers (organisatoren van activiteiten) van de Musketon. Het bewonersplatform heeft de kennis vanuit het PvE Welzijn; de gebruikers hebben specifieke kennis en ervaring over wat ze nodig hebben, zoals dat is opgenomen in het PvE Welzijn. Zij kunnen beter dan wij inschatten of hun activiteiten kunnen passen in optie 1 of 3. Als bewonersplatform Samen Musketon zijn we op zoek naar mogelijkheden om de specifieke kennis van gebruikers te betrekken bij de vraag naar haalbaarheid. Totdat we daar de resultaten van hebben, schorten we ons standpunt over haalbaarheid op”.

Welzijn/ MO, Stadsbedrijven/ Vastgoed, DOCK en Samen Musketon zijn het met elkaar eens over een aantal aandachtspunten. De nieuwe aanpak van Welzijn -geen vaste zaal voor iedere activiteit, maar flexibel omgaan met multi-functionele ruimtes- lijkt o.i. voor sommige activiteiten moeilijk of geheel niet realiseerbaar. De conclusie verschilt dan ook: daar waar de drie eerstgenoemde denken dat alles kan passen in optie 1 of optie 3, heeft Samen Musketon daar (nog) gerede twijfels bij.

Verder nog

Van belang kan verder de monumentenstatus aanvraag zijn, gedaan door stichting Oud-Utrecht, voor de binnen- en buitenkant van de gehele Musketon. Deze aanvraag heeft geen opschortende werking in het project, maar wordt wel meegenomen in de besluitvorming.

Vraag aan jullie

Aan alle gebruikers van de Musketon vragen we om mee te denken over de plannen. Dat kan door aan bewonersavonden deel te nemen, dat kan door je aan te melden bij de meedenkersgroep (via samenmusketon@gmail.com), dat kan door contact met ons op te nemen of -graag zelfs!!- door deel te nemen aan de kerngroep Samen Musketon.

Team Samen Musketon zoekt nieuwe leden

We zoeken naar versterking van het team Samen Musketon met liefst twee leden.  Wil je hier over nadenken en met ons praten? Graag!! Ken je iemand die misschien wel wil toetreden tot het team, laat het ons weten!!

Wij kunnen het niet alleen, maar wel Samen (Musketon).

Het kernteam Samen Musketon,

Lous Brouwer, Inge Puyman, Alfred van Putten (procesbegeleider) en Hein van Kruijsdijk

Deel dit: