Bericht

Samen Musketon zoekt leden!

Geplaatst op 29 april 2021, 23:31 uur

Bewonersplatform Samen Musketon zoekt nieuwe leden!

Samen Musketon is in december 2019 opgericht als bewonersplatform om vanuit bewoners en gebruikers mee te praten over het buurtcentrum binnen het project Modernisering Musketon. Sinds die tijd maken we eigenstandig deel uit van de projectorganisatie en hebben we afspraken met Welzijn om het buurtcentrum zoveel mogelijk samen (in co-creatie) vorm te geven.

Vanaf januari 2020 nemen we deel aan de overleggen van het Ontwerpteam (de huurders, de architect en de projectmanager) en hebben we overleg met Welzijn/ MO, Stadsbedrijven/ Vastgoed en sinds kort ook met DOCK over het buurtcentrum, inclusief de theaterzaal en een gemeenschappelijke ontmoetingsruimte binnen de Musketon. We informeren onze meedenkers (een groep van actief betrokken bewoners/ gebruikers) en vragen hen om advies; we informeren bewoners en betrekken gebruikers. We zoeken naar goede vormen van bewonersparticipatie en spreken ook de gemeente daar op aan.

Een uitdagend en spannend proces, bewoners die aan tafel zitten met huurders en opdrachtgever en mee praten over gewenste resultaten, in samenspraak met onze achterban. Behoorlijk uniek als het gaat om participatie.

Een leuke klus , die alleen maar leuker wordt als we straks ook mee gaan ontwerpen.

Een klus ook die om veel inzet en creativiteit vraagt. 

En daar hebben we jou bij nodig!

We zijn hard op zoek naar versterking van ons team dat nu uit drie mensen en een procesondersteuner bestaat. Voor al het werk is dat echt te weinig gebleken. Met meer mensen kunnen we taken beter verdelen en meer verschillende expertises inzetten.

Kom jij met ons meedoen om van de Musketon een fijne plek in de wijk te maken?

Wil jij met ons daarover in gesprek??

Meld je dan aan bij Hein, Lous of Inge.

We kunnen het niet alleen, maar wel Samen (Musketon)!

Hein van Kruijsdijk
Inge Puyman
Lous Brouwer
Alfred van Putten (procesbegeleider)

 

Deel dit: