Bericht

Update m.b.t. uitnodigingen Groentop

Geplaatst op 25 september 2021, 13:53 uur
Illustration

Naar aanleiding van vragen over de overdraagbaarheid van de uitnodiging voor de Burgertop op 9 oktober onderstaand bericht namens de werkgroep Inclusie die de Burgertop voorbereid.

‘Uitnodigingen zijn op naam. Dat is om er voor te zorgen dat de groep deelnemers zo heterogeen mogelijk wordt. Dit om te voorkomen dat vooral de gebruikelijke bewoners komen die altijd bij bijeenkomsten aanwezig zijn. Waar ook naar gestreefd wordt is dat deelnemers verspreidt over de wijk wonen.
Maar er is een grijs gebied. Ook het aantal deelnemers is van belang. Daarom dat vanaf nu, tot 27 september, bewoners die een uitnodiging hebben ontvangen, maar verhinderd zijn om deel te nemen, de uitnodiging aan een huisgenoot of directe buur mogen doorgeven. Hiermee blijft de factor toeval en spreiding door de wijk aardig goed overeind.’

Heb je dus een uitnodiging ontvangen voor de Bugertop, maar ben je op 9 oktober, kijk dan of een huisgenoot of een directe in jouw plaats wil gaan. Het is een mooie kans om mee te praten en mee te bepalen over de toekomst van het groen in Lunetten.