Update

Update bij Hartveilig Lunetten: AED-netwerk in de wijk

Geplaatst op 29 december 2021, 14:24 uur
Project volgens planning

Stand van zaken december 2021
Alle 8 locaties waar een AED komt te hangen zijn bekend, afspraken met vertegenwoordigers van de verschillende locaties zijn gemaakt, de financiering vanuit verschillende bronnen is rond en naar verwachting worden de AED’s begin 2022 door de leverancier geplaatst.

Illustration
AED DVSU
Deel dit: