Bericht

Update info Tracébesluit Ring Utrecht A27/A12 2022

Geplaatst op 7 september 2022, 08:00 uur
Illustration

De bekendmaking van het Tracébesluit 2022 roept ook hier in de wijk weer de nodige vragen op. De eerste reactie van de KRU op dit nieuws lees je hier: Rijk publiceert nieuw Tacébesluit A27/A12 Ring Utrecht

Nieuwsbrief KRU
Edit:
Inmiddels is de nieuwsbrief van de KRU met een toelichting op de stand van zaken verschenen, met o.a. een Q&A en een interview met een van de juristen van de KRU: Nieuwsbrief KRU september 2022.

Vooruitlopend daarop het antwoord op de veelgestelde vraag: kan ik wat doen en zo ja, wat dan?

Financieel steunen?
Al met al zal ook weer tegen dit nieuwe Tracébesluit beroep aangetekend moeten worden en dat brengt uiteraard (professionele) juridische en andere kosten met zich mee.

Wil je de KRU nu ook weer financieel steunen, dan kun je een bedrag overmaken naar de rekening  van de KRU:
Kerngroep Ring Utrecht
NL59 TRIO 039 020 55 32

Hoe besteed de KRU haar donatiegelden?
De medewerkers van de KRU doen hun werk zonder enige financiële vergoeding. Om echter met een goed onderbouwd beroep met grote kans op succes te komen, zijn toch echt goede professionele juristen nodig en maakt de KRU kosten voor de beroepsprocedure en voor lobby- en publieksactiviteiten. Wij  doen wij ook onderzoek om richting de politieke bestuurders met realistische  alternatieven te komen.

Zo heeft het Belgische verkeerskundig bureau Suunta een goed onderbouwd verkeerstechnisch alternatief ontworpen. Deze zgn. Suunta-variant gebruikt het huidige oppervlak aan asfalt met een inrichting van de rijstroken, zodanig dat een goede verkeersafwikkeling voor de toekomst mogelijk is. De resultaten van dat onderzoek vormen nu belangrijke input bij het ontwikkelen van een alternatief door gemeente en provincie. Hiermee hebben burgers indirect, bijna onzichtbaar, maar een zeer zinvolle inbreng met professionele kwaliteit.

Dit onderzoek was mede mogelijk door de spontane inzamelactie in Lunetten na de uitzending van Zembla die € 6.000,- heeft opgebracht.

In actie komen
Zondag 24 september a.s. is het precies 40 jaar geleden dat het bos van Amelisweerd op gruwelijke wijze werd verminkt om ruimte te maken voor de aanleg van de A27. Vijf jaar geleden herdachten we die dag met de door de KRU georganiseerde Bomenherdenking op Amelisweerd.

Dit jaar organiseert Amelisweerd Niet Geasfalteerd een herdenkingsweekend, met o.a. workshops, een fietstocht vanaf het Wilheminapark en een podiumprogramma met muziek en sprekers op Amelisweerd/Rhijnauwen.
Meer informatie hierover vind je op de website van Amelisweerd Niet Geasfalteerd: Nieuws.

Wil je je steun dus zichtbaar uitdragen, noteer dan het weekend van 23 en 24 september in je agenda en doe mee!

Illustration
Amelisweerd actieweekend 23-24 september
Deel dit: