Bericht

Succesvolle RecycleSint

Geplaatst op 18 november 2022, 16:59 uur
Illustration

Ook dit jaar zette RecycleSint zich weer in voor een duurzame en betaalbare decembermaand. Vele ouders brachten afgelopen zaterdagmiddag het speelgoed waar hun kinderen mee uitgespeeld waren naar de kantine van volkstuinvereniging ATV Utrecht-Zuid en ruilden dit zaterdagavond weer voor iets nieuws voor hun kroost. En er bleef, zoals RecycleSint wel verwachtte, héél veel speelgoed over. Dit is op verschillende manieren verdeeld onder ouders met beperkte financiële middelen. Ook is er een hoop speelgoed opgehaald door vrijwilligers die zich inzetten voor kinderen die zijn gevlucht uit Oekraïne. Er zijn boeken ingeleverd bij de scholen die een boekenweggeefhoekje hebben. En ten slotte zijn de restanten naar Stichting Limoenz gebracht, die op dinsdag- en donderdagochtend een weggeefwinkel runnen in de Musketon. 

Volgend jaar verwacht RecycleSint weer naar Lunetten te komen.

Deel dit: