Bericht

Bewonersoverleg BOL: Eigen opheffing serieuze optie

Geplaatst op 21 januari 2023, 13:13 uur
Illustration

Bewonersoverleg BOL: Eigen opheffing serieuze optie

Informeel was het al langer te horen, dat BOL’ers elkaar de vraag hadden gesteld of het Bewoners Overleg Lunetten (BOL) in de huidige vorm wel moet blijven bestaan of dat het zelfs moet worden opgeheven, maar in een mail van vorige week aan alle contacten wordt het ook zwart-op-wit zo naar buiten gebracht. Onomwonden wordt het als keuze voorgelegd om het BOL op te heffen en werkgroepen zoals die voor Lunetjes of de Wijkdag, of de Historische Kring zelfstandig te laten voortbestaan of onder te brengen bij de 2019 opgerichte Wijkcoöperatie. Wel met het logische alternatief om alsnog nieuwe mensen te werven om het BOL-bestuur draaiende te houden en/of van meedenkers te voorzien om zo het BOL in stand te houden. Die zijn er kennelijk onvoldoende gevonden. Aanstaande dinsdag 24 januari bespreekt het BOL zijn toekomst op een bijeenkomst met eenieder die daar maar bij wil zijn.

Serieuze optie of strategische dreiging

Alle reden om de ‘ouwe trouwe’ honkvaste BOL-voorzitter Hein van Kruijsdijk om opheldering te vragen. Is opheffing van het BOL echt een reële optie of is het slechts een strategische dreiging om Lunetten wakker te schudden? Opheffing noemt van Kruijsdijk inderdaad ‘wat overdreven’, maar ‘we willen wel graag weten hoeveel draagvlak er in Lunetten is voor het BOL’. Dat men zich die vraag stelt ‘komt eigenlijk doordat we door corona twee jaar lang geen vergaderingen hebben kunnen uitschrijven, daar konden mensen altijd vragen stellen of hadden ze een spreker die vertelde wat voor Lunetten belangrijk is’. Het was een ‘vraag en antwoordspel met de wijk en de gemeente’, aldus de huidige voorzitter.

“Nu is de mailinglist het enige medium van communicatie. We hebben diverse keren gevraagd om onderwerpen, niemand wist iets waar we een spreker voor kunnen uitnodigen. Er kwam geen antwoord op.” Naar aanleiding hiervan kwamen er bij het BOL vragen op als ‘Is het BOL niet meer interessant, zijn we te oud, hebben we te weinig zicht op wat er leeft, hebben we te weinig vrijwilligers, zijn we te overjaard, zijn we verjaard?’ En ‘heeft het BOL nog taken die niet door anderen worden vervuld, zoals de Werkgroep buurtbudgetten, de Wijkcoöperatie of Lunetten Wil Wel?’. “We waren alleen responsief op het buitengebeuren zoals een tram door Park De Koppel”, zegt Van Kruijsdijk, verwijzend naar een interpretatie van een gemeentelijk plan. “Als er niets door de wijk wordt aangedragen, dan is het eenrichtingsverkeer en we willen een club zijn voor en door bewoners. Als er niks wordt aangedragen, kunnen we niets vanuit de wijk naar buiten toe dragen”. Dan treedt niet het gewenste twee- of drierichtingsverkeer op, volgens de voorzitter. “Dan worden we alleen reactief op het buitengebeuren, niet op wijkaangelegenheden”.

Suburbane sluimerwijk

Het zou natuurlijk kunnen, speculeert Van Kruijsdijk hardop dat er onder bewoners ‘veel minder leeft dan vroeger’, en is Lunetten intussen toch die ‘suburbane slijmerwijk’ geworden ‘waar we het in 2001 al over hadden’. Toch ‘gebeurt er genoeg gezien die drie groepen’ en de ‘grote opkomst die Lunetten Wil Wel bij haar bijeenkomsten weet te realiseren’. En ‘bij de nieuwjaarsreceptie met die groepen waren er ook 80 man, dus er zit nog genoeg vrijwilligersleven in Lunetten’.

Geen nieuwe bestuurders te vinden

Moet er niet gewoon een nieuw, jonger bestuur komen? Daar is men zeker mee bezig geweest, maar na het overlijden van penningmeester Ties Bressers heeft men geen nieuwe penningmeester kunnen vinden en heeft deze zich ook niet speciaal gemeld. Ook voor de verhuisde Gertjan Overdijkink is geen opvolger gevonden. Wel zijn er voor klusjes altijd mensen te vinden, ‘mensen genoeg dus’, zegt Van Kruijsdijk, maar voor ‘iedere maand structureel’ is het moeilijker om kandidaten te vinden. Dan kom je steeds bij dezelfde mensen uit. Maar ‘misschien is de potentie heel groot’, en blijkt dinsdag dat we een te kleine zaal geboekt hebben’.

Ook lijkt het erop dat mensen tegenwoordig minder tijd hebben. ‘Vroeger hadden we Wim van den Brink (op gepensioneerde leeftijd) die hele bestemmingsplannen ging herschrijven en verbeteren en bouwtekeningen maakte van hoe het in zijn visie beter kon’. Daar is de ‘Wim van den Brink-fietsbrug’ bij het station uit voort gekomen. Maar zoiets ziet Van Kruijsdijk nu niet meer zo gemakkelijk gebeuren. ‘Misschien moeten gepensioneerden de weg naar ons nog vinden, dat moet dinsdag blijken’, maar ‘we gaan niet onszelf in stand omdat we onszelf zo belangrijk vinden’.

Nieuwe generatie minder actiebereid?

Is de nieuwe generatie minder actief actiebereid en is het BOL generatiegebonden? Van Kkruijsdijk werpt zo wat vragen op. ‘Zijn ze minder actiegeïnteresseerd, hebben ze geen tijd, of de denken ze dat het BOL al het vrijwilligerswerk doet?’ Dat laatste is uitdrukkelijk niet zo, zegt hij: ‘Daar hebben we de wijk voor nodig’, dit om te weten wat er speelt in de wijk.

'Wijkcoöperatie' een alternatief?

Kunnen er geen mensen uit de werkgroepen doorschuiven naar sleutelposities binnen het BOL? Van Kruijsdijk wijst erop dat die groepen ook allemaal even onderbezet zijn als het BOL zelf, maar die kunnen dat beter opvangen door activiteiten, bijvoorbeeld een tentoonstelling van de Historische Kring, uit te stellen, iets wat het overkoepelende BOL niet zomaar kan.

Een organisatie die volgens het BOL zelf de rol van het BOL zou kunnen overnemen is de Wijkcoöperatie. Dit is een nieuwe organisatie, in 2019 begonnen, met vrijwel gelijke doelstelling en statuten als het BOL (zie ‘wijkcooperatielunetten.nl’), constateert Van Kruijsdijk. Het is ook de club achter de activiteitenladder en het nieuwe ‘lunetten.nl’, deze site. “Je zou de Wijkdag of Lunetjes daar kunnen onderbrengen”, oppert de BOL-voorzitter.

Iedere belangstellende is op dinsdag 24 januari om 20:00 uur welkom in de Musketon om mee te praten over hoe het verder moet met het Bewoners Overleg Lunetten (BOL). Zie ook de eigen aankondiging elders op deze site.

Deel dit: