Update

Word jij de kwartiermaker  van Warm Lunetten?

Geplaatst op 1 februari 2023, 11:34 uur
Project volgens planning

Kijk voor meer informatie in de Update bij Warm Lunetten in de wijkportel.

  In het buurtinitiatief “Expeditie Tirol” werken buren in de straat Tirol samen aan beter geïsoleerde en comfortabele woningen. Er is ook een eerste kleine verkenning gedaan naar mogelijke alternatieven voor aardgas. Daarbij werd duidelijk dat, zeker waar het gaat om warmtenetten, een aanpak op wijkniveau meer voor de hand ligt.

De wijk gaat waarschijnlijk pas in 2040 van het gas af. In de tussentijd zullen bewoners zelf moeten bepalen hoe ze hun huis verduurzamen en welke warmtebronnen ze daarbij kunnen inzetten. Voor veel mensen blijkt dit ingewikkeld. Daarom denken wij dat er behoefte is om op wijkniveau elkaar te ondersteunen en samen zaken op te pakken.

Samen met de wijkcoöperatie Lumineus Lunetten willen wij werken aan een wijknetwerk. Een actief wijknetwerk om kennis te delen en gezamenlijk activiteiten rond isolatie en warmte te ondernemen, ontstaat niet vanzelf en vraagt ook een zekere professionaliteit. Hierbij krijgen wij steun van de provincie Utrecht die ons met subsidie wil helpen om zo’n netwerk op te starten. Wanneer dit succesvol blijkt, kan hierop een vervolg komen.

Daarom zoeken wij kandidaten voor een kwartiermaker die als zelfstandig professional volgens een Overeenkomst van Opdracht (VOV) met Lumineus Lunetten aan de slag gaat voor de buurtgroep Warm Lunetten.

Deel dit: