Bericht

Terugblik bewonersavond Gezond Lunetten 26 juni

Geplaatst op 5 juli 2023, 22:47 uur
Illustration

Als initiatiefnemers van Gezond Lunetten kijken we terug op een geslaagde bewonersavond.
We hebben in ieder geval meer beeld bij de vraag: Hoe gezond zijn we in Lunetten?

Maandag 26 juni had Wijkgezondheidscentrum Lunetten voor ons initiatief ruimte beschikbaar gesteld. Zo’n dertig mensen waren aanwezig en gingen met elkaar in gesprek met Jeroen den Uyl als moderator. Er waren niet alleen bewoners aanwezig, maar ook een aantal zorgprofessionals.

Na een rondje kennismaken presenteerde Mariël Droomers van de afdeling Volksgezondheid van de gemeente Utrecht de Lunettense gezondheidscijfers. Hier werd nog even over doorgepraat om te toetsen of de cijfers ook overeenkwamen met wat we in de praktijk tegenkomen. De presentatie is als bijlage bij dit bericht bijgevoegd.

Vervolgens werd er in drie groepen doorgepraat aan de hand van drie vragen:

 • Wat gaat goed?
 • Wat kan beter?
 • Wat is je droom?

Prettig was het om vast te stellen dat er veel goed gaat in Lunetten als het gaat om gezondheid, zorg en welzijn. Er is tevredenheid over:

 • de beschikbaarheid van huisartsen en keuzemogelijkheden
 • de beschikbaarheid van de sportvelden, ook als je niet lid bent van een van de clubs,
 • de aanwezigheid van Fit Lunetten en sportclubjes in de parken
 • de vele vrijwillgiers die zich inzetten voor de wijk
 • de vele sociale initiatieven
 • het vele groen in de wijk
 • het aantal voorzieningen

Natuurlijk kunnen er ook dingen beter, dit werd o.a. genoemd:

 • aandacht voor jeugd en ontmoetingsplekken voor jeugd
 • inclusie: houden we wel genoeg rekening met alle bewoners van Lunetten, kan iedereen echt meedoen?
 • wachtlijsten voor thuiszorg in de wijk
 • verloop van vrijwilligers: hoe maken we onze initiatieven duurzaam?
 • versnippering van initiatieven, onvoldoende eenduidig beeld van het aanbod in de wijk
 • er zijn factoren die ervoor zorgen dat noet oedereen zich altijd veilig voelt in de wijk
 • noodzaak ontschotting wonen, welzijn, zorg

Als ‘droom’ kwamen onderstaande punten naar voren:

 • een eigen wijkbudget om te besteden
 • een inclusieve wijk waar iedereen mee kan doen
 • een wijkcoöperatie als verbindende factor met grotere impact
 • ruimte voor betaalbare nieuwe woonvormen voor ouderen
 • een plek waar je terecht kunt met al je vragen
 • een welkomstpakket voor nieuwe bewoners

Voor ons als initiatiefgroep was het fijn om zo veel respons te krijgen. Zelf hadden we al wat ideeën waar we mee aan de slag zouden willen, maar daar hebben we ook meer mensen voor nodig. Goed om te merken dat ons initiatief in vruchtbare bodem viel en dat mensen ook daadwerkelijk iets willen doen op dit gebied. Onze eigen ideeën gecombineerd met de opbrengst van de avond leverde de volgende concrete thema’s op waar mensen mee aan de slag willen:

1.    Gezonde ronde tafel/gezondheidsmarkt
In het najaar willen we een bijeenkomst organiseren met allerlei partijen die actief zijn op het gebied van zorg, gezondheid en welzijn. Verbinden.

2.    Leefstijlproject (i.s.m. ZonMW)
Er is budget beschikbaar om als bewoners samen met eerstelijnszorg een project op te starten. Pionieren dus!

3.    Participatief actieonderzoek
Als bewoners willen we in gesprek gaan met mede-wijkbewoners om uit te vinden wat er echt speelt, juist ook bij die groepen waar we nog niet echt oog voor hebben. Dit kan een manier zijn om als wijk inclusiever te worden.

4.    Positieve gezondheid
Dit concept kan een manier zijn om mensen meer regie over hun eigen gezondheid te geven waardoor de zorg mogelijk minder belast wordt. We willen onderzoeken wat er op andere plekken al gebeurd (bijv. bij In De Kern Gezond in Leidsche Rijn) en wat we er in Lunetten mee zouden kunnen. Onderzoeken!

5.    Huisvesting: zo lang en zo prettig mogelijk blijven wonen in Lunetten
Welke wensen leven er onder de bewoners en wat is er mogelijk? Onderzoeken!

Er zijn al verschillende mensen die met deze thema’s aan de slag willen, maar als je ook aan wilt haken, dan is dat mogelijk. Stuur dan even een mailtje naar jeanetbouw@gmail.com

Tot slot
We hebben een beginnetje, nu is het de kunst om dingen concreet te maken. Wat daarbij helpt is dat we ons gesteund voelen door de professionals van Wijkgezondheidscentrum Lunetten, huisartsenpraktijk De Nieuwe Linie, HUS (Huisartsen Utrecht Stad) en de afdeling Volksgezondheid van de gemeente Utrecht. Ook de positieve sfeer op deze avond maakt dat we denken echt aan de slag te kunnen.

Een dankjewel is op zijn plaats voor de mensen van Wijkgezondheidscentrum Lunetten voor hun gastvrijheid en aanwezigheid, de mensen van Volksgezondheid voor het meedenken en hun inbreng op deze avond en voor Jeroen den Uyl voor het in goede banen leiden van deze avond. En natuurlijk een dankjewel voor iedereen die er deze avond was en een bijdrage geleverd heeft aan deze mooie opbrengst.

Initiatiefgroep Gezond Lunetten
Jeanet, Monica, Lara, Sandra, Cees

Deel dit: