Bericht

78456

Geplaatst op 18 juli 2023, 12:10 uur
Illustration

Beeld David van de Kop

Smakkelaarspark versus Beatrixpark.

E-mail van de gemeente: “Beste Utrechter/inwoner,
Bedankt voor uw reactie op de mogelijke verplaatsing van het kunstwerk Zeelandschap naar het Beatrixpark. Het college van B&W weegt alle reacties mee in het besluit dat zij hierover na het zomerreces nemen.
Gezien de ingediende reacties is besloten om nog geen vergunningsprocedure voor verplaatsing te starten, maar eerst dit collegebesluit af te wachten.
Wij informeren u over dat besluit op dit emailadres, tenzij u ons vraagt om u uit deze mailing te halen.”

 

Mooi. Men wacht toch nog even op het collegebesluit.

Na wat informatie op te zoeken over wat men nu eigenlijk met het Smakkelaarsveld van plan is kwam ik deze foto-animaties tegen.

Vreemd, dacht ik, hier zou het kunstwerk van v.d. Kop gewoon tussen kunnen staan en nog niet misstaan ook. Er wordt tussen de gebouwen een park aangelegd, met kademuur en ruimte voor de vier objecten. Er is hoogbouw dus het hoogste beeld (ruim 5 meter) kan de omgeving goed aan.

Zo blijft de bedoeling van het werk van David van de Kop in tact en blijft het op zijn ooit geprojecteerde plek! Nou, wat let de gemeente om dit niet te doen?

 
 

Illustration
De projectie van het Smakkelaarsveld.
Deel dit: