Bericht

Nieuwe vorderingen in het bouwproject ‘Tussen de Rails’

Geplaatst op 4 april 2024, 23:42 uur
Illustration
profile picture
Actueel Lunetten

19 maart was er een informatieavond over het bouwproject aan de Lunetten-Koningsweg. Hier liet de gemeente zien wat ze hadden gedaan met de gesprekken die 23 januari met de bewoners van Lunetten zijn gevoerd. Pieter Boester programma- proces- en projectmanager ruimtelijk domein en Philip Geleijnse adviseur stedelijke ontwikkeling vertelden meer over hoe het nieuwe stukje Lunetten eruit gaat zien. 

Het project

‘Grofweg 2024 is nog voor de planmakerij en 2025 hopen we, als we dat allemaal redden en er niks mis gaat, tot realisatie komen.’ vertelt Boesten. Het is de bedoeling dat deze nieuwe wijk niet alleen een plek wordt waar je woont of werkt, maar dat het er ook gezellig wordt. ‘Stichting Klank wil het culturele programma op zich nemen en die wil ook de horeca voor het gebied toevoegen. Zij willen echt een soort placemaker zijn voor het gebied.’ zegt Geleijnse. 


De doelgroep

Dertig procent van de woningen is bedoeld voor bijzondere en kwetsbare doelgroepen. Dit zijn bijvoorbeeld jonge statushouders, mensen die gescheiden zijn, mensen die een sociaal medische reden hebben of om een andere reden een urgentie hebben. Zeventig procent wordt regulier en is bedoeld voor jongvolwassenen en studenten.

Ook kiezen ze er bij dit project voor om woningen die regulier verhuurd worden, buurt voorrang toe te passen. Dat betekent dat er voorrang gaat worden verleend aan mensen die dicht bij de Lunetten-Koningsweg wonen.


Geluidsoverlast en trillingen

De Lunetten-Koningsweg ligt precies tussen twee spoorwegen in, daarom heet het project ook ‘Tussen de Rails’. Wel moet je daardoor rekening houden met de geluidsoverlast en trillingen die door de treinen, en dan vooral de goederentreinen, worden veroorzaakt. ‘De blokvorm van de gebouwen zorgt ervoor dat de bebouwing zelf als een soort geluidswal dient voor de bewoners.’

Daarnaast moeten ze bij het bouwen ook rekening houden met de trillingen. Vooral in de zuidelijke punt van het spoor ziet het er niet goed uit. ‘De adviseur van het gespecialiseerde bureau vermoedt dat op die plek het onderhoud gewoon slechter is geweest dan verderop, want het zit precies op dat punt,’ deelt Geleijnse mee. In het zuidelijke punt van het gebied zijn de trillingen het sterkst, maar er is geen wet of regelgeving waarin beschreven staat wat de grens is van het aantal trillingen en bij welk aantal je niet meer mag bouwen.


Groen en natuur

Tussen de gebouwen en rond de boerderij zal veel groen worden aangelegd. In de punt, waar de twee sporen bij elkaar komen, zal ook een klein stiltegebied komen. Het is niet de bedoeling dat mensen dit gebied betreden, zodat de dieren daar hun vrije gang kunnen gaan. Al kan je je natuurlijk afvragen hoe stil dat dan zal zijn. Tussen de gebouwen en om de boerderij, die daar nu al staat, zal ook veel groen worden aangelegd.


De bewoners van Lunetten

De bewoners van Lunetten zijn vooral bezorgd over het bouwverkeer dat de komende paar jaren over het Maarschalkerweerpad en andere drukke wegen in Lunetten heen moet. ‘Mijn kinderen zitten op school in Lunetten en maak mij dan best wel een zorgen. Er komen soms grote vrachtauto’s over het smalle Maarschalkerweerpad, en dat zal, als er gebouwd wordt aan het project ‘Tussen de Rails', nog verder toenemen. Je begint nu aan een project op een plek waar je, zonder fatsoenlijke tunnel of viaduct, eigenlijk niet goed kan komen.’ vertelt een bezorgde vader. 

Door: Maartje Bok

 

Deel dit: