Bericht

Onderzoek over Lunetten: ‘Lunetten is ook wel een beetje rommelig’

Geplaatst op 11 april 2024, 20:51 uur
Illustration
profile picture
Actueel Lunetten

UU-master student Human Geography, Bas Rensen deed voor architectuurcentrum AORTA onderzoek naar de bestaande gebiedsidentiteit van Lunetten. Uit dat onderzoek kwam het resultaat dat Lunettenaren hun wijk zien als groen met veel natuur, een dorp in de stad. Ook heeft het volgens het onderzoek een gemêleerde bewonerspopulatie, een sterke sociale cultuur en een moeilijke senioren-doorstroom. Maar hoe zien de bewoners dit zelf?

Doel van het onderzoek

‘Hoe kunnen de resultaten gebruikt worden door gebiedspartijen bij de toekomstige verdichtingsplannen?' Bas Rensen geeft hier zelf antwoord op. ‘Wanneer gemeente, ontwikkelaars en ontwerpers zich bewust zijn van de gebiedsidentiteit, kunnen er plannen gemaakt worden die beter aansluiten bij de wijk en daarmee een effectievere gebiedsontwikkeling realiseren.’


Mening van bewoners

‘Ik ben het er wel mee eens dat het een dorp in de stad is,’ vertelt Sylvia (67) woont nu al vijfenveertig jaar in Lunetten. ‘We zitten met ons huis langs het water en we hebben een grasveld achter ons.’ ‘Dat zie je in een stad natuurlijk niet zo snel terug.’ Marieke (44): ‘Het is heel groen en vrij rustig, de sociale structuur heb ik wat minder.’ Henk (69) ziet dat ook zo: ‘Het is een groene wijk, dat zeker. Een dorp in de stad, daar ben ik het ook mee eens. Maar sociaal, weet ik niet, ik denk eigenlijk dat dat wel tegen valt. Lunetten is ook wel een beetje rommelig, dat is soms leuk en soms niet.’


Guur

‘‘Lunetten is het er niet beter op geworden, laat ik het zo zeggen. Ik ervaar Lunetten niet echt meer als een veilige wijk, dat was vroeger wel zo. Vooral in het winkelcentrum vormen zich nu groepjes die alcohol of drugs consumeren. Je hoort ook dat er dingen in het park zijn gebeurd en dat er iemand overleden is na een roof en dat soort dingen. Dus dat is niet echt fijn’, zegt Sylvia. Sara (30) is het daar mee eens: ‘Het is hier ook een beetje guur. Het is niet fijn om ‘s avonds in het centrum te zijn.’


Grote diversiteit

‘Als je kijkt naar het type bewoners, dan zie je alle leeftijden en qua inkomensklassen denk ik dat er veel variatie is,’ vertelt Marieke ‘Ook zijn er verschillende type woningen, je hebt huur en koop door elkaar en  bejaardenwoningen en studentenkamers.’ Het onderzoek van Bas Rensen zegt hierover: ‘In Lunetten wonen alle leeftijden door elkaar. Door de nabijheid van het Science Park wonen er veel studenten, in de groene woonerven wonen gezinnen en verspreid door de hele wijk veel ouderen. Kenmerkend voor Lunetten is dat veel mensen met een lichamelijke of geestelijke beperking of mensen met een ‘rugzakje’ de wijk nog gemêleerder maken’, aldus de respondenten.

 

Lunetten en de rest van Utrecht

‘Lunetten is best wel een wijk apart. Ik voel me Lunettenaar en dan Utrechter.’ vertelt Sylvia (67). De wijk is ook maar vanaf één weg toegankelijk en dat kan er ook voor zorgen dat je er minder makkelijk langs komt of door heen gaat. ‘Lunetten heeft niet echt een prioriteit voor de gemeente Utrecht’, zegt Marieke (44). ‘Er wordt niet echt omgekeken naar Lunetten.’ zegt Sara (30).


Gemiddeld krijgt Lunetten als rapportcijfer een 7,8. Dus ook al zijn er soms ongeregeldheden, toch ervaren de meeste Lunettenaren het als een fijne plek om te wonen.

Door: Maartje Bok

Deel dit: