Bericht

‘Hart voor Lunetten’ klopt!

Geplaatst op 31 mei 2024, 20:27 uur
Illustration
profile picture
Jan-Berno van Lochem

Afgelopen zaterdagochtend 25 mei was een groot aantal Lunettense initiatieven aanwezig bij de bijeenkomst ‘Hart voor Lunetten!’, op uitnodiging van Wijkcoöperatie Lumineus Lunetten. Doel van de bijeenkomst was onder andere elkaar beter te leren kennen en beter van elkaar te weten wat elk initiatief doet.

In een energieke en inspirerende sessie, begeleid door Rosa Lucassen, hebben we gekeken hoe we initiatieven aan elkaar kunnen verbinden en hoe we meer samen op kunnen gaan lopen om Lunetten nog mooier, leefbaarder en gezonder te maken.

De sfeer was goed en het algemene beeld was dat het goed was om elkaar te spreken over hoe we als initiatieven kunnen samenwerken, zodat we met elkaar wijkbewoners zo goed mogelijk kunnen informeren en mee laten doen, zodat ze optimaal gebruik kunnen maken van de mogelijkheden die de wijk biedt.

Aan de slag
De opbrengst van de bijeenkomst is vertaald in 7 concrete afspraken, met mensen die hier per onderwerp als werkgroep mee aan de slag gaan.

 1. (groene) Hub ontwerpen voor lunetten.nl
  Doel: het aan elkaar verbinden van de verschillende groene initiatieven en onderzoeken hoe lunetten.nl daarvoor als platform gebruikt kan worden.
 2. lunetten.nl
  Doel: optimaliseren van de website zodat de potentie beter benut wordt. O.a. aandacht voor herinrichten, kanaliseren, actualiseren, hub-functie (zie boven) en vacaturebank vrijwilligerswerk.
 3. Lunetten 50 jaar in 2027
  Actie: activiteitenkalender voor festival voorbereiden (mee aan de slag na de zomer).
 4. Kennisworkshop door externe expert voorbereiden
  Gericht op het vinden, boeien en binden van jonge generatie vrijwilligers (community bouwen); streven: najaar 2024.
 5. Meterkastkaart wijkinfo
  Doel: wijkinformatie op papier in handzaam formaat. Actie: inhoud bepalen, redactie en productie.
 6. Wijkinformatiezuil in winkelcentrum realiseren/reactiveren
  Actie: op basis van eerdere stappen kijken wat er nodig is om – in overleg met het wijkbureau – dit plan uit te voeren.
 7. Organiseren vervolgbijeenkomst over 6 maanden
  Aandachtspunten: deelnemerslijst aanvullen met nieuwe belangstellenden met de optie om een introducé mee te nemen.
  Een mogelijke datum hiervoor is zaterdag 30 november 2024, van 10.00-12.30 uur, dus: ‘save the date’! E.e.a. onder voorbehoud van beschikbaarheid ruimte e.d.

Naast deze concrete acties zijn er nog genoeg andere onderwerpen de revue gepasseerd die zeker terug zullen komen op de volgende bijeenkomst in november.


Haak aan!
Was je met je initiatief nog niet voor de bijeenkomst van 25 mei uitgenodigd, maar denk je wel bij te kunnen dragen en wil je er in november ook bij zijn, laat het ons dan weten via: info@wijkcooperatielunetten.nl.
Ook als je denkt namens je initiatief een rol te kunnen spelen bij een van de 7 hierboven genoemde acties, neem dan contact op via info@wijkcooperatielunetten.nl

Initiatiefgroep ‘Hart voor Lunetten’,
Martin van Lijf, Martin Kind, Cees van den Brink, Jan-Berno van Lochem

Deel dit: