organisatie

Lunetten Wil Wel

Non-profit, Netwerkorganisatie, Vereniging / club

In Lunetten leven we met ruim 11.000 mensen van verschillende leeftijden en diverse achtergronden. Sommigen van hen hebben af en toe een steuntje in de rug nodig, anderen zijn gebaat bij de mogelijkheid om aan een sociale activiteit mee te doen.

Als Lunetten Wil Wel, een groep actieve bewoners, organiseren we diverse activiteiten en bijeenkomsten en brengen zo buurtbewoners met elkaar in contact. Door elkaar te ontmoeten en naar elkaar om te zien werken we aan ons doel: het voor bewoners van Lunetten mogelijk maken om zo lang mogelijk en zo prettig mogelijk in Lunetten te wonen én te blijven wonen.

We nemen initiatief en werken samen met medebewoners en organisaties. Onze aandacht richt zich op het gebied van welzijn, zorg en wonen. Samen met andere buurtbewoners bouwen we aan een sterk sociaal netwerk in onze buurt en behartigen we hun belangen.

Om ons doel te bereiken hebben we meer actieve buurtbewoners nodig die er – op vrijwillige basis – de schouders onder willen zetten. Doe jij met ons mee?

Lunetten Wil wel organiseert:  • elke laatste zondag van de maand: inloopactiviteit

  • kerst- en paaslunch

  • 4x per jaar zorgcafé voor mantelzorgers én degenen voor wie gezorgd wordt

  • 6x per jaar de Buurtdialoog

  • 1x per jaar bewonersavond

  • muziekmiddagen

  • cursussen & workshops met als onderwerp o.a eenzaamheid en rouwverwerking

  • etc.


In samenwerking met actieve bewoners die betrokken zijn bij Buurtbudgetten worden ook informatiebijeenkomsten over op oudere leeftijd blijven wonen in Lunetten georganiseerd.


Daarnaast is Lunetten Wil Wel actief betrokken bij Burennetwerk Utrecht Zuid en bij Samen Lunetten, waarin ze samen met DOCK en Gezondheidscentrum Lunetten de kerngroep vormt.

Deel dit: