organisatie

Burennetwerk Utrecht Zuid

Non-profit, Netwerkorganisatie, Informele groep

Burennetwerk Utrecht Zuid is er voor mensen die hulp zoeken en hulp bieden. We doen het vrijwillig, voor elkaar en met elkaar. Het gaat niet om geld, het gaat erom elkaar te helpen, waarbij we vooral denken aan kwetsbaren en ouderen. Maar overigens is iedereen welkom.


Je kunt je als hulpvrager en hulpbieder aanmelden via www.burennetwerkutrechtzuid.nl
We zijn ook bereikbaar via www.lunettenwilwel.nl. Verder werken we samen met het buurtteam, het gezondheidscentrum en de sociaal makelaars in de Musketon, dus ook via die wegen komen hulpvragen bij ons terecht.
Vanaf maart 2020 zijn we ook aanwezig bij het inloopspreekuur van Wijk Informatiepunt Lunetten, elke woensdag tussen 12.00 en 14.00 uur. Hier kun je ook met je hulpvraag terecht als je het lastig vindt om je vraag via de website te stellen of als je wat meer wilt weten over de mensen van het burennetwerk.


Wij vinden het erg fijn als mensen zich aanmelden, zowel als hulpverlener als als hulpvrager. Het invullen gaat heel eenvoudig. Wij hopen op deze wijze mensen in Lunetten te helpen en op deze manier bij te dragen aan het versterken van de sociale samenhang in de wijk.

Illustration
 
Deel dit: