Organisatie

Spelwerkplaats

Non-profit, Onderwijsinstellling

Spelwerkplaats geeft organisaties en medewerkers alternatieve perspectieven d.m.v. groepsrollenspel. Door zich (korte tijd) volledig in te leven in in de (levens)situatie van een ander door te denken en handelen zoals deze persoon krijgt de deelnemer aan onze activiteiten een beter inzicht en daarme begrip van diens (levens)situatie, cultuur en beweegredenen.  


Spelwerkplaats is een stichting met als doel:  • mensen en organisaties inzicht te verschaffen, te ontwikkelen of te veranderen door hen onder te dompelen in de spelwerkelijkheid en of in het gespeelde personage;

  • het onderzoeken, ontwikkelen, professionaliseren, stimuleren en propageren van het medium levend (actie) rollenspel en aanverwante media zoals real life gaming en pervasive gaming;

  • het tot stand brengen en uitvoeren van spelproducties, symposia, workshops, lezingen en publicaties die uit het vorige punt voortvloeien;

  • het zoeken van aansluiting bij organisaties op soortgelijke vakgebieden;

  • het acquireren van middelen om voornoemde activiteiten te financieren;

  • het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.


De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het medium-levend (actie) rollenspel en aanverwante media, zoals real life gaming en pervasive gaming, in te zetten. Stichting Spelwerkplaats is in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Utrecht ingeschreven onder nummer 66129060.

Illustration
 
Deel dit:
Contactpersonen van Spelwerkplaats