Organisatie

Stg. Eigenschap en Interactie

Non-profit

EI staat voor Eigenheid en Interactie. Positieve interactie is gebaseerd op respect voor en het verkennen van elkaars eigenheid (communicatiestijl, waarden, normen, overtuigingen). Het uitgangspunt van de Stichting EI is dat die eigenheid een leven lang in ontwikkeling kan blijven en van bepalende invloed is op de interactie en communicatie tussen mensen. Stichting EI streeft ernaar een veilige omgeving te bevorderen, waarin deze ontwikkeling voor ieder individu in de groep vrij (in eigen tempo en naar eigen maat) plaats kan vinden. Het ei staat symbool voor potentieel dat tot ontwikkeling kan komen in de veiligheid van een nest.


Stichting Eigenheid & Interactie (kort: EI)  heeft formeel tot doel: “het ondersteunen van de persoonlijke en sociale ontwikkeling van kinderen alsmede het stimuleren van positieve interactie van kinderen en jongeren binnen groepsverband”.


De stichting tracht dit doel onder meer te bereiken door:  • de ontwikkeling van (spel)instrumenten waarin inzichten en vaardigheden worden aangereikt om op een positieve manier te communiceren;

  • opzetten en uitvoeren van activiteiten die de benodigde kennis en vaardigheden voor de inzet van de ontwikkelde instrumenten versterken en op peil houden;

  • de ontwikkeling van activiteiten die de ontwikkeling van de benodigde kennis en vaardigheden voor de inzet van de ontwikkelde instrumenten versterken en op peil houden;

  • zowel nationaal als internationaal – al datgene te doen of te laten verrichten wat naar het oordeel van haar bestuur noodzakelijk, nuttig en/of gewenst is.


De stichting staat bij de Kamer van Koophandel te Utrecht ingeschreven onder nummer 58826483, en heeft als Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer (RSIN) 653196378.

Deel dit:
Contactpersonen van Stg. Eigenschap en Interactie