Organisatie

KRU | Kerngroep Ring Utrecht

Non-profit, Netwerkorganisatie

De Kerngroep Ring Utrecht (KRU) is een samenwerkingsverband van bewonersgroepen en natuur- en milieuorganisaties in de stad Utrecht. Vanaf ongeveer 2010 werken we samen en in 2016 heeft de Kerngroep de Stichting Kerngroep Ring Utrecht opgericht.


De KRU zet zich in tegen de verbreding van de Ring Utrecht A27/A12 ten koste van Amelisweerd en de gezondheid en leefbaarheid in de wijken langs de snelweg. De KRU pleit voor een samenhangend bereikbaarheidsplan voor de regio Utrecht waarin hoogwaardig OV en een fijnmazig (snel)fietsnetwerk een volwaardig alternatief bieden voor met name het regionale autogebruik.


In Lunetten voert Laat Lunetten Niet Stikken al vanaf 2010 strijd tegend de verbreding, de veel nadelige gevolgen voor Lunetten et zich meebrengt. Laat Lunetten Niet Stikken is een van de organisaties die deel uit maakt van de Kerngroep Ring Utrecht.

Behalve Laat Lunetten Niet Stikken is sinds vorig jaar ook Lunetten Gezond actief. Hierin hebben bewoners zich verenigd die de aandacht willen vestigen op de luchtkwaliteit in Lunetten en de groeiende bezorgdheid over het effect hiervan op hun gezondheid.


Mede dankzij de inspanningen van de KRU heeft de Raad van State onlangs het Tracébesluit vernietigd en is het nu de vraag hoe de landelijke overheid verder gaat. Waakzaamheid blijft geboden.

Illustration
 
Deel dit: