Organisatie

OBS de Klim

Onderwijsinstellling

Openbare basisschool de Klim is een school voor leerlingen van 4 tot en met 13 jaar en valt onder het bestuur van de Stichting Primair Onderwijs Utrecht (SPO). Vanuit de eigen openbare identiteit biedt de school kwalitatief goed onderwijs, waarbij leerlingen, leerkrachten en ouders zich welkom en gewaardeerd voelen. Leerkrachten hebben hoge verwachtingen van leerlingen. Er is passende aandacht voor leerlingen die meer of minder kunnen. Passend bij deze tijd is er voor leerlingen een uitdagend en inzichtelijk leerklimaat. Leerlingen en ouders weten wat er van hen verwacht wordt en wat zij van de school mogen verwachten.


OBS De Klim is actief op het gebied van onderwijsontwikkeling. Vernieuwingen en projecten passen in onze onderwijskundige visie. Er is aandacht voor de kwaliteit van de school. Dit komt tot uiting in de wijze waarop de schoolontwikkeling wordt opgepakt en kwaliteit systematisch wordt bewaakt.


OBS de Klim staat midden in de samenleving en heeft oog voor de verschillende achtergronden van mensen. De school werkt actief aan democratisch burgerschap. De school biedt veiligheid en geborgenheid voor elke leerling. Ieder kind is welkom: dat schept rechten en verplichtingen voor leerlingen, ouders en personeel.


Onze school onderscheidt zich door thematisch vanuit de OGO-gedachte te werken naast ons methodisch gestuurd aanbod. Datgene wat kinderen nog niet zelfstandig, maar wel met ondersteuning van de leerkracht kunnen en willen, biedt de meeste ontwikkelingskansen. We noemen dat ‘de zone van de naaste ontwikkeling’.

Thema
Onderwijs
Illustration
 
Deel dit: