organisatie

Wijkbureau Zuid

Overheid

Het wijkbureau is hét gemeentelijke aanspreekpunt voor bewoners en ondernemers uit de wijk. Wij zijn de verbinding tussen de wijk, de professionals en de gemeente Utrecht. Het wijkbureau werkt samen met andere partijen aan de veiligheid en leefbaarheid. Dit doen we met de woningcorporaties, politie en welzijnswerk.


Waarvoor kunt u bij het wijkbureau terecht?
Voor uw vraag over de gemeente. Bijvoorbeeld voor plannen voor uw wijk. Of over zaken die bij u in de straat of buurt spelen.
Voor uw ideeën en plannen voor het verbeteren van de wijk. Bijvoorbeeld als u gebruik wilt maken van het initiatievenfonds.
Voor uw vraag over betrokkenheid en inspraak in de wijk.
Voor informatie over bewonersgroepen en ondernemersverenigingen.
Voor een afspraak met de wijkwethouder voor het wijkspreekuur.
Voor het melden van schade, vervuiling en overlast. Dit kan ook via Slim Melden.
Voor het inleveren van gevonden voorwerpen.
Voor folders en andere informatie in uw wijk.


 


Wie werken er bij wijkbureau Zuid?
Kijk bij contactpersonen en verbondenpersonen.

Illustration
 
Deel dit: