Organisatie

De Buurtcamping Park de Koppel- Lunetten

Netwerkorganisatie

De Buurtcamping is een stichting zonder winstoogmerk die buurten wil versterken door samen met inwoners, ondernemers en organisaties tijdelijke campings te organiseren. Hierbij werken we samen met organisaties die allemaal streven naar een fijnere buurt; waarin je elkaar groet, kent en helpt.


Onze droom is om heel Nederland samen te laten kamperen op De Buurtcamping. De Stichting heeft ten doel: • het algemene welzijn te bevorderen door activiteiten te organiseren waarbij mensen uit verschillende leefwerelden elkaar ontmoeten en samen activiteiten ondernemen zodat de integratie en sociale cohesie bevorderd worden, mensen zich meer thuis en veiliger voelen in de eigen leefomgeving en eenzaamheid bestreden wordt

 • armoede te bestrijden door mensen en gezinnen die in armoede leven een betaalbare vakantie te bieden

 • de maatschappelijke participatie van (kwetsbare) groepen in de samenleving te stimuleren door leerwerktrajecten en leerplaatsen te bieden, en zodoende onderwijs en jeugdzorg te leveren

 • de vitaliteit van buurtbewoners te verhogen, waardoor zowel fysiek als mentaal welzijn wordt gestimuleerd
  lokale talentontwikkeling op het gebied van kunst en cultuur te stimuleren, door deze een plek en podium te bieden

 • natuurbeleving en bewustwording te stimuleren door buurtbewoners gebruik te laten maken van het groen in de buurt, waarbij bescherming van natuur en milieu centraal staat

 • het bevorderen van (bewustwording omtrent) duurzaamheid, door een duurzaam alternatief voor vakantie te bieden en dit actief uit te dragen
  een stuk (informele) zorg te bieden, door de eenzaamheid van ouderen te verminderen met behulp van activiteiten ontplooid voor jong en oud samen

 • het democratisch bewustzijn vergroten van mensen die zich minder betrokken voelen bij de maatschappij, door alle deelnemers en bezoekers deel te laten zijn van een tijdelijke community, waar mensen samen verantwoordelijk zijn voor het reilen en zeilen.

Illustration
 
Deel dit: