organisatie

Expeditie Tirol, Op zoek naar nieuwe warmte!

Non-profit, Netwerkorganisatie

Met Expeditie Tirol werken wij samen met Eneco aan een conceptplan voor vormen van buurtwarmte op basis van lokale warmtebronnen.


Wat is in onze situatie, technisch en financieel haalbaar? Welke keuzes zijn er? Wanneer is het slim om welke acties te doen? Is maatwerk per woning een goede keuze, is het slimmer om gezamenlijk op te trekken, of een combinatie hiervan?


Met Expeditie Tirol zoeken wij ook naar een geschikte vorm waarin we iedereen op een goede manier kunnen informeren en vooral ook manieren waarop bewoners samen stappen zetten in de zoektocht.


Achtergrond: Onder de noemer Expeditie Warmte organiseert de gemeente Utrecht een leer- en ervaringstraject voor bewoners en (energie) marktpartijen. In de periode van november 2020-februari 2021 gaan 5 bewonersinitiatieven in de Gemeente  Utrecht samen met markpartijen onderzoeken wat de mogelijkheden voor de toekomst kunnen zijn om een alternatieve vorm van verwarming van huizen te realiseren. Expeditie Tirol is er daar één van.


In februari 2021 worden de drie meest  kansrijke projecten geselecteerd om hun concept verder uit te werken. Dit vervolg financiert de gemeente.


Wij starten kleinschalig in de straat Tirol, overzichtelijk en met redelijk vergelijkbare huizen qua isolatiegraad. Mogelijk wordt de schaal groter.

Deel dit:
Contactpersonen van Expeditie Tirol, Op zoek naar nieuwe warmte!
Personen verbonden aan Expeditie Tirol, Op zoek naar nieuwe warmte!
Activiteiten in het verleden
Vragen van Expeditie Tirol, Op zoek naar nieuwe warmte!
1 berichten van Expeditie Tirol, Op zoek naar nieuwe warmte!