organisatie

Jeugdtheaterschool Utrecht

Non-profit, Vereniging / club

Les in Lunetten: Productie-Mix (kinderen 8-12 jaar) op donderdagen 18:15-19:45 uur in de Musketon.
opgeven voor lessen kan via de site: jeugdtheaterschoolutrecht.nl

Visie en missie: samen spelen, samen maken

De Jeugdtheaterschool omarmt en verbindt iedereen die intrinsiek gemotiveerd is om met podium- en beeldkunst bezig te zijn. Ze discrimineert niet, respecteert en waardeert verschillen en sluit aan bij de belevingswereld van een diverse groep kinderen en jongeren. Docenten en deelnemers gaan op basis van positieve wederkerigheid met elkaar om. Door het vak en werkveld als doel te stellen en niet als middel te gebruiken zijn de nodige sociale en culturele vaardigheden een onderdeel van het proces en niet een gefabriceerd extrinsiek doel.


De constructie van de Jeugdtheaterschool is duurzaam (ze bestaat al meer dan 20 jaar). Door subsidies kunnen projecten gestart worden of grootser worden uitgevoerd. De basis is niet afhankelijk van constante subsidiestromen.


De Jeugdtheaterschool laat zich beïnvloeden door het gedachtegoed van pedagoog Lev Vygotsky.


-door te spelen ontwikkelen kinderen en volwassenen
-kinderen en jongeren uitdagen, van het voorbeeld volgen tot zelfstandig uitvoeren
-de docent faciliteert en levert geen kant en klare content
-denken wordt gevormd door taal, leren door sociaal bezig te zijn

De Jeugdtheaterschool werkt met de Zweedse acteertechniek ReFocus Method.
ReFocusMethod is een systematische benadering voor het ontwikkelen van een ‘zesde zintuig’ voor het identificeren en loslaten van spanning in het lichaam en het bewust worden waar de focus in een bepaalde situatie op gericht zal zijn. Het is er een praktische, heldere en direct toepasbare methode. Niet gestoeld op een wirwar van gedachten en psychologisering. Het geeft krachten moedigt aan in jezelf te geloven.
Jeugdtheaterschool Utrecht
Jeugdtheaterschool Utrecht geeft lessen in de podiumkunsten aan kinderen en jongeren van verschillende leeftijden en op verschillende niveaus.


De theaterschool is een plek waar deelnemers zichzelf kunnen zijn, samen plezier beleven, waar in veiligheid grenzen worden afgetast en confrontaties worden aangegaan. De ontwikkeling van creativiteit draagt bij aan de culturele diversiteit en ontwikkeling van niet alleen het individu maar ook de stad.


We nemen kinderen en jongeren serieus en bouwen onze lessen ook zo op. De nadruk van de lessen ligt op acteren, met voor de jongste groepen ook  aandacht voor dans en zang.  Tijdens de lessen is er ook ruimte voor extra drama-oefeningen en uitstapjes naar andere theaterdisciplines.


De meeste cursussen en lessen zijn voor iedereen toegankelijk, er wordt met een duidelijke visie en leerlijn gewerkt. De Vooropleiding en De TheaterWerkplaats zijn ervoor om kinderen en jongeren met talent, op het hoogst mogelijke niveau te brengen.


Lessen worden gegeven door een team van HBO opgeleide vakdocenten die ervaring hebben in het werken met kinderen en jongeren en die verschillende disciplines binnen het werkveld beheersen, zowel als docent, als regisseur of als uitvoerend artiest.


We stellen enkele toelatingseisen. Bij de meeste lessen en workshops is voldoende motivatie en inzet voldoende om deel te nemen. Voor de opleidingstrajecten en De TheaterWerkplaats geldt dat we aan de hand van een auditie bepalen wie tot de opleiding wordt toegelaten.


Daarnaast vragen we aan alle deelnemers om thuis lessen voor te bereiden. Zeker voor onze jongste cursisten helpen we daarbij, onder andere met regelmatige berichten waarin we ouders informeren en een uitgebreid lesplan waarin overzichtelijk op een rijtje staat wat we wanneer verwachten. Theaterles volgen brengt meer dan alleen een eindvoorstelling: het geeft zelfvertrouwen, leert een kind zichzelf presenteren en zorgt voor discipline. Kortom: eigenschappen die altijd van pas komen!


Verwar ons niet met Theaterschool Utrecht, dit is een andere organisatie.

Illustration
 
Deel dit:
Contactpersonen van Jeugdtheaterschool Utrecht