Hallo! Lunetten

Bewoner, Wijkmagazine voor en door Lunetten
Mijn expertise

Hallo! Lunetten is het wijkmagazine van Lunetten en verschijnt 4x per jaar. Het is een wijkmagazine voor en door de bewoners van Lunetten. We willen Lunetten en haar bewoners zichtbaar maken en laten zien wat er in onze mooie wijk allemaal gebeurt. Ons magazine wordt huis-aan-huis bezorgd (niet bij nee-nee-stickers). Er ligt ook altijd een stapeltje bij De Musketon.