Vivian van Ham

Professional
Wie is Vivian?

Ik werk in Utrecht Zuid als beweegmakelaar Vitaliteit. 

Mijn werk en hobbies

In de wijk bezoek en praat ik met bewoners/partnerorganisaties en neem ik deel aan bijeenkomsten als beweeg en- vitaliteitsmakelaar. Hierbij kan het accent liggen op gezondheid, bewegen, voeding of ontspanning. 

Mijn omgeving

Ik fungeer als ambassadeur van gezonde leefstijl voor bewoners en alle parnerorganisaties werkzaam in de wijk Zuid. Het is erg belangrijk dat de omgeving beweegvriendelijk is ingericht voor de bewoners zodat de drempel om te gaan bewegen zo laag mogelijk is. 

Mijn droom

Het streven van SportUtrecht is om sport en bewegen een vaste waarde te laten zijn in het leven van iedere Utrechter. Iedereen die wil bewegen, in welke vorm van ook moet daar de mogelijkheid toe hebben. En voor wie sport en bewegen minder vanzelfsprekend is, zijn wij er om ze de kracht van sport te laten ervaren. 

Mijn expertise

Ik inventariseer, analyseer en beoordeel het gezondheidsaanbod op basis van de behoeften en vraag van bewoners en parnerorganisaties. Hierbij zoek ik naar mogelijkheden om het aanbod zo goed mogelijk op de vraag van de bewoners af te stemmen. Ik houd het aanbod met betrekking tot gezondheid bij, en bezoek regelmatig de aanbieders en programma's. Daarbij communiceer ik over het gezondheidsaanbod in de wijk. 

Mijn mogelijkheden

Ik ondersteun graag initiatieven van bewoners of organisaties werkzaam in Lunetten op het gebied van gezonde leefstijl. 

Relevante ervaring

Als afgestudeerd bewegingsdeskundige heb ik tijdens mijn werkperiode bij SportUtrecht verschillende verbindingen kunnen maken. Met deze verbinding probeerde ik het voor de bewoners zo makkelijk mogelijk te maken om bij het aanbod in de wijk aan te sluiten. Anderszijds help ik de aanbieders op moment dat zij hulp nodig hebben rondom het werven van deelnemers, of communiceren over het aanbod. Ook ben ik aangesloten bij verschillende projecten rondom gezondheid waarbij ik, samen met andere zorgprofessionals, de bewoners bewust kunnen maken van een gezondere levensstijl.