Project

Bewonersplatform Samen Musketon

A
Geplaatst op 11 november 19, 12:00 uur

De Musketon gaat zeer waarschijnlijk gemoderniseerd worden tot een multifunctioneel wijkgebouw waarin het gezondheidscentrum & de apotheek ook een onderkomen gaan krijgen. Veel mensen boezemt de term “modernisering” angst in & het is begrijpelijk dat verandering onzeker maakt.

Tegelijkertijd is het juist ook een kans voor de wijk!

De kans op een vernieuwd gebouw waarin de verkeersruimtes (zoveel lange gangen!) veel functioneler worden benut & er ruimte is voor meer kruisbestuivingen: toegankelijker, meer ruimte voor ontmoeting maar met behoudt van die facetten die de Musketon zo uniek maken zoals de theaterzaal. Stiekem heb ik als kind van eind jaren ’70 een enorme zwak voor de zitkuil (die hadden mijn ouders vroeger nl ook voordat de steriele jaren ’90 hun intreden deden). Stel er is meer natuurlijk licht in de zitkuil & de bibliotheek creëert daar een leeshoek, dan komen de macramé hangers met planten bijna als vanzelf! En eetbare planten in bakken rond de ingang waarmee we vervolgens gezamenlijk kunnen koken lijkt me ook wel verbindend werken. Hoe zou jouw ideale Musketon eruit komen te zien?

Want daar gaat het om: een Musketon die aansluit bij de behoeftes van de wijk. Voordat we echter verder kunnen dromen, is het zaak om ons als wijk goed te organiseren. Daarom heeft de Musketon Gebruikersraad op 14 november een wijkavond georganiseerd waar we overeen zijn gekomen een breed & inclusief team van vertegenwoordigers te gaan vormen dat onze belangen kan gaan behartigen aan tafel met bijvoorbeeld de andere huurders en de architect. De bedoeling is dat het team, omringd door bewoners & gebruikers met (ervarings)deskundigheid, ons online (via deze wijkportal) & offline betrokken zal houden bij de modernisering.

 

Toelichting

Nu we samen hebben besloten HOE we actief betrokken gaan blijven, is het tijd voor WIE?

Wijkavond donderdag 12 december: Wie gaan ons vertegenwoordigen tijdens de modernisering van de Musketon?

Niemand weet beter wat wij nodig hebben, dan wijzelf, de gebruikers van de Musketon en bewoners van Lunetten. De inventarisatie voor het programma van eisen heeft veel informatie opgeleverd, in de vervolgstap gaat het erom dat de gezamenlijke belangen van ons als bewoners/gebruikers goed behartigd worden.

Ken jij of ben jij een betrokken belangenbehartiger die zich met oog voor kwetsbare groepen & in wisselwerking met de gebruikers en bewoners in wil zetten voor een Musketon voor de hele wijk? Draag jezelf, of iemand anders, vóór middernacht 6 december 2019 aan middels een e-mail aan SamenMusketon@gmail.com

Op Donderdag 12 december 20:00 uur zullen we als gebruikers van de Musketon en bewoners van Lunetten in de theaterzaal ons team vertegenwoordigers samen gaan stellen. Je bent van harte uitgenodigd hieraan deel te nemen.

Juist omdat de theaterzaal ons zo aan het hart gaat. Juist omdat de een wil biljarten terwijl de ander naar het repaircafe gaat. Juist zodat we samen kunnen blijven eten, ruilen en vieren. Omdat we ervoor willen zorgen dat alle activiteiten door kunnen gaan met ruimte voor nieuwe initiatieven.  Juist omdat de Musketon zo'n verbindende rol speelt in de wijk, is het belangrijk dat we gezamenlijk vertegenwoordigers kiezen die dat constructief over kunnen brengen tijdens de volgende stappen van het ontwerpproces. Betrokken mensen die in staat zijn zich in te zetten zodat ook kwetsbare groepen zich welkom weten in de gemoderniseerde Musketon. De Musketon voor iedereen.

 

Kom dus meedenken én meebeslissen over wie onze gezamenlijke belangen gaan behartigen in de coproductie met de gemeente.

N.B. De sluitingsdatum van 6 december is vooral ingesteld om te zorgen dat de gebruikersraad genoeg tijd heeft om personen die voorgedragen worden uit te nodigen voor de wijkavond.

N.B. 2 Opmerking ten behoeve van de transparantie: deze pagina is aangemaakt door de Musketon Gebruikersraad. Dit ter ondersteuning van & vooruitlopend op de bewonersparticipatie in de coproductie met de gemeente Utrecht in de ontwerpfase van de Musketon modernisering. Het eigenaarschap zal overgedragen worden aan de vertegenwoordigers(groep) zodra deze bekend is. MV, 11 november 2019

Gewenst resultaat - Breed gedragen organisatie van de vertegenwoordiging namens de gebruikers van de Musketon en bewoners van Lunetten voor het komend ontwerpproces van het welzijnsdeel en de gemeenschappelijkezaal/theaterzaal van de Musketon.
- transparante communicatie en participatie
- interactie, verbinding en betrokkenheid
Illustration
 
13 project-updates toon alle updates

hein van kruijsdijk

30-aug-2021 18:03
Project achter op planning

Nieuwsbericht voor de bewoners van Lunetten en gebruikers van de Musketon

 

Betreft: project Modernisering Musketon

15 april 2021

Beste Lunettenaren,

Binnenkort wordt de Haalbaarheidsfase van het project Modernisering Musketon afgesloten. Vandaar deze nieuwsbrief, waarin we jullie op de hoogte wille...

Lees meer
0

Open de update in eigen pagina

hein van kruijsdijk

30-aug-2021 18:11

Uitnodiging Gebruikersbijeenkomst Modernisering Musketon

8 september 2021, 20.30 uur

Beste gebruikers van de Musketon,

Welke plannen liggen er voor het Buurtcentrum in de te moderniseren Musketon?
Gaan alle activiteiten er wel in passen?

In onze laatste Nieuwsbrief van begin augustus hebben jullie ku...

Lees meer
0

Open de update in eigen pagina