Project

Samen meten, samen weten 2020

Geplaatst op 15 februari 2020, 15:40 uur

“Samen meten, samen weten” is een project van het hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, Het Utrechts Landschap en de gemeenten Houten, Utrecht en Zeist.

Toelichting

Gemeenten, hoogheemraadschap en Het Utrechts Landschap doen veel om de kwaliteit van het water in het stedelijk gebied goed te krijgen en te houden. Eén van de gezamenlijke doelen is om aantrekkelijk water in stad en dorp te creëren, met voldoende ruimte voor planten en dieren. Het doel is dat bewoners in en langs de wateren met plezier kunnen recreëren, wonen en werken.

Om de kwaliteit van het water in beeld te brengen zijn er in 2007, 2015 en 2018 zogenaamde Ecoscans gemaakt van circa 350 locaties in het stedelijk gebied. Het maken van die scans is kostbaar en het zijn slechts momentopnamen. Daarom zouden we graag vaker (maandelijks) een meting hebben van de kwaliteit van het water. Op basis van de verzamelde gegevens hopen we beter te begrijpen waarom de toestand in de verschillende wateren is zoals we het waarnemen. Dat helpt bij het vinden van oorzaken.

In het project “Samen meten, samen weten” meet je met eenvoudige metingen iedere maand de waterkwaliteit en bekijk je hoe het water eruit ziet. Schoon water is helder en er groeien niet te weinig, maar ook niet te veel waterplanten. Dat kun je vanaf de kant goed zien. Om je waarnemingen vast te leggen, krijg je een duidelijk instructieformulier mee en een meethark. Met de meethark beoordeel je de helderheid en zie je of en hoeveel waterplanten er onder water groeien.

Het project wordt gesteund door de gemeente, het hoogheemraadschap en Het Utrechts Landschap. Zij begeleiden en ondersteunen het project.

 
Website 2019: https://hetschonewaterexperiment.nl/winnet/

Het hoogheemraadschap zal deze binnenkort vernieuwen.

Op maandagavond 23 maart is een startbijeenkomst gepland. Tijd en plaats volgen later.

Aanmelden & informatie vooralsnog via meetonswater@utrecht.nl.

Lopend
Deel dit: