Dit project is afgerond
Project
Klaar

Expeditie Tirol, op zoek naar nieuwe warmte.

Geplaatst op 16 november 2020, 10:25 uur

Met Expeditie Tirol werken wij samen met Eneco aan een conceptplan voor vormen van buurtwarmte op basis van lokale warmtebronnen.

Wat is in onze situatie, technisch en financieel haalbaar? Welke keuzes zijn er? Wanneer is het slim om welke acties te doen? Is maatwerk per woning een goede keuze, is het slimmer om gezamenlijk op te trekken, of een combinatie hiervan?

Met Expeditie Tirol zoeken wij ook naar een geschikte vorm waarin we iedereen op een goede manier kunnen informeren en vooral ook manieren waarop bewoners samen stappen zetten in de zoektocht.

Toelichting

Onder de noemer Expeditie Warmte organiseert de gemeente Utrecht een leer- en ervaringstraject voor bewoners en (energie) marktpartijen.

In de periode van november 2020-februari 2021 gaan 5 bewonersinitiatieven in de Gemeente Utrecht samen met markpartijen onderzoeken wat de mogelijkheden voor de toekomst kunnen zijn om een alternatieve vorm van verwarming van huizen te realiseren. Expeditie Tirol is er daar één van.

In februari 2021 worden de drie meest kansrijke projecten geselecteerd om hun concept verder uit te werken. Dit vervolg financiert de gemeente.

De jury zal kijken naar de volgende onderdelen:

  • Duurzaam: energiebesparing, duurzame bron, toekomstbestendig, overige duurzaamheidsambities.
  • Betaalbaar: voor bewoners en mogelijke overige stakeholders
  • Betrouwbaar: technisch ontwerp en installatie, technische innovatie, technisch beheer
  • Participatie en communicatie: participatie- en communicatieplan met stakeholderanalyse
  • Collectief vorming
  • Organisatie en zeggenschap: zeggenschap, organisatievorm
  • Legitimiteit: wet- en regelgeving, afwenteling, afhankelijk van derden
  • Opschaling: ambitie en visie, mate van schaalbaarheid, mate van herhaalbaarheid

Wij starten kleinschalig in de straat Tirol, overzichtelijk en met redelijk vergelijkbare huizen qua isolatiegraad. Mogelijk wordt de schaal groter.

Doelgroep
Volwassenen
Gewenst resultaat 
Wij weten hoe wij onze woningen kunnen voorbereiden op het gebruik van Lage Temperatuur warmtebronnen. Voorbeelden zijn isoleren, andere radiatoren. Wij weten of en op welke wijze wij in onze woningen warmtetechnieken gebaseerd op(ventilatie) lucht, (grond)water of aard(warmte) kunnen toepassen. Wij weten of wij dit per woning individueel kunnen doen uitvoeren, in een vorm van collectieve aanpak (b.v. gezamenlijke inkoop, exploitatie warmtenet) of combinaties daarvan.
Hiermee willen wij de basis leggen voor een kansrijk project, wat vervolgens verder kunnen ontwikkelen.
Illustration
 
Deel dit:
Laatste 2 projectupdates

John Buitink

Project volgens planning

Wat is expeditie Tirol ook al weer?

Samen met 4 andere bewonersinitiatieven is expeditie Tirol betrokken bij het project  "Warmte Expeditie" van de gemeente Utrecht. Deze bewonersinititiatieven zijn gekoppeld aan een marktpartij, ieder een ander bedrijf, om te kijken wat er op het gebied van energie...

lees meer
Documenten
0
Open de update in eigen pagina

John Buitink

Project volgens planning

Wij gaan door!

Wat is Expeditie Tirol ook al weer? Samen met vier andere bewonersinitiatieven, uit andere Utrechtse wijken, is Expeditie Tirol
betrokken bij een gemeentelijk project de Warmte Expeditie. Deze bewonersinitiatieven zijn gekoppeld aan een marktpartij, ieder aan een
ander bedrijf, om te ki...

lees meer
0
Open de update in eigen pagina
1 reactie

Rens Vaessen

di 19 januari 2021 08:31
Ik blijf graag op de hoogte, maar er is geen optie om deelnemer te worden.