Project
Init.

Warm Lunetten

Geplaatst op 15 januari 2023, 21:57 uur

Warm Lunetten is de naam van een nieuw wijknetwerk en heeft de energietransitie als onderwerp. Initiafnemer is "Expeditie Tirol" *) samen met de wijkcooperatie Lunetten. Het netwerk brengt bewonersinitiatieven met elkaar in contact om elkaar te helpen bij het maken van keuzes voor woningisolatie, minder verbruik van stroom en gas, vervanging van de warmtevoorziening, onderzoeken wat een nieuwe warmtebron ter vervanging van aardgas voor de wijk kan zijn.

*) zie het project Expeditie Tirol in deze wijkportal.

Toelichting

Naast vooral vrijwillige (dus niet betaalde)  inzet van bewoners, ondersteuning Natuur en Milieuwfederatie Utrecht en de gemeente Utrecht , en subisidies van de provincie Utrecht, waardoor een part-time inzet van een betaalde kracht mogelijk wordt (is in aanvraag) en de gemeente Utrecht voor een inzet van andere profesionals, zoals energieadviseurs, en organisatiekosten.

Het netwerk van bewoners(initiatieven), zoals de energieambassadeurs en de energiebieb, heeft het doel om elkaar te helpen bij het maken van keuzen en het uitvoeren van het isloleren van woningen. 

Doelgroep
Volwassenen
Gewenst resultaat Degenen die willen en kunnen hebben hun woning voor 2040 geïsoleerd zodat er min zo min mogelijk gebruik van stroom (als vervanger voor aardgas) de woning goed verwarmd kan worden en koken op gas niet meer nodig is).
Wij weten welke alternatieve techniek voor aardgas voor ons een goede keuze is.
Deel dit: