Vacature/hulpvraag

Word jij de kwartiermaker  van Warm Lunetten?

Geplaatst op 1 februari 2023, 12:08 uur
Illustration

In het buurtinitiatief “Expeditie Tirol” werken buren in de straat Tirol samen aan beter geïsoleerde en comfortabele woningen. Er is ook een eerste kleine verkenning gedaan naar mogelijke alternatieven voor aardgas. Daarbij werd duidelijk dat, zeker waar het gaat om warmtenetten, een aanpak op wijkniveau meer voor de hand ligt.
De wijk gaat waarschijnlijk pas in 2040 van het gas af. In de tussentijd zullen bewoners zelf moeten bepalen hoe ze hun huis verduurzamen en welke warmtebronnen ze daarbij kunnen inzetten. Voor veel mensen blijkt dit ingewikkeld. Daarom denken wij dat er behoefte is om op wijkniveau elkaar te ondersteunen en samen zaken op te pakken.
Samen met de wijkcoöperatie Lumineus Lunetten willen wij werken aan een wijknetwerk. Een actief wijknetwerk om kennis te delen en gezamenlijk activiteiten rond isolatie en warmte te ondernemen, ontstaat niet vanzelf en vraagt ook een zekere professionaliteit. Hierbij krijgen wij steun van de provincie Utrecht die ons met subsidie wil helpen om zo’n netwerk op te starten. Wanneer dit succesvol blijkt, kan hierop een vervolg komen.
Daarom zoeken wij kandidaten voor een kwartiermaker die als zelfstandig professional volgens een Overeenkomst van Opdracht (VOV) met Lumineus Lunetten aan de slag gaat voor de buurtgroep Warm Lunetten.

De kwartiermaker
1.    Verkent via activiteiten met bewoners de mogelijkheden voor het vormen van een actief en goed verankerd netwerk van bewoners en experts in de wijk Lunetten.
2.    Ontwikkelt een proces/programma dat in de wijk zelfstandige particuliere woningeigenaren ondersteunt bij het realiseren van isolatieoplossingen.
3.    Bereidt voor, begeleidt en bewaakt de voortgang van de QuickScan. Deze scan laat zien welke technische mogelijkheden er zijn voor één of meer lagetemperatuurwarmtenetten in Lunetten en wat hiervan de haalbaarheid is.
4.    Maakt samen met bewoners een keuze welke technische mogelijkheden verder onderzocht worden.
5.    Ondersteund bewoners bij het behalen van onderstaande resultaten het aanbod van subsidies te gebruiken b.v. voor het maken van warmtescans en inzet van energieadviseurs,

Dit zijn de voornaamste resultaten die wij willen boeken. Al deze resultaten zullen goed gedocumenteerd moeten worden verantwoord.
1.    Het wijknetwerk vertegenwoordigt verschillende delen van Lunetten, voor wat betreft type bewoners (bijvoorbeeld jong/oud).
2.    Er is een communicatiestructuur in de wijk waarmee mensen zo goed als mogelijk bereikt worden.
3.    Er zijn gezamenlijke acties met individuele woningeigenaars en zo mogelijk ook met Vereniging van Eigenaars, huurders en corporaties.
4.    200 woningen, die samen voor de wijk representatief zijn, zijn gescand op de toestand van hun isolatie en mogelijke warmtebronnen.
5.    Op basis hiervan hebben zij (via de inzet van een adviseur) een plan voor individuele warmte- en isolatieoplossingen.
6.    Samen met de gemeente is een wegwijzer ontwikkeld voor woningeigenaren die inzicht geeft in de te nemen stappen.
7.    Er is begeleiding georganiseerd voor bewoners om tot een plan van aanpak te komen voor hun woning inclusief technische specificaties en kostenramingen.
8.    Er zijn keuzes gemaakt welke bronnen voor lagetemperatuurverwarming van woningen verder op haalbaarheid gaan worden onderzocht.


Jouw energie
Jij krijgt energie van het stimuleren van bewoners om samen te verduurzamen. Je voelt je aangetrokken om samen te werken en te pionieren met vrijwillige energieambassadeurs, woningcorporaties, VvE’s, Energie-U, professionele adviseurs, en het team energietransitie van de gemeente en provincie Utrecht. Je bent de brug tussen bewoners onderling en tussen bewoners en de ‘omgeving’, de wereld van de energietransitie.
Jouw werk hoeft in niet beton gegoten te zijn. Je kan pionieren, organiseren, analyseren, prioriteiten stellen, relativeren, het overzicht bewaren en het hoofd koel houden in stressvolle situaties. Samen met bewoners, gemeente, provincie, organisaties (bijv. Energie-U, Natuur en Milieufederatie Utrecht) en bedrijven bewandel je een ongeëffend pad.
Daarnaast vinden wij het belangrijk dat jij:
    Beschikt over hbo werk- en denkniveau.
    Enkele jaren werkervaring hebt in omgevingsmanagement en/ of projectleiding.
    Affiniteit hebt met energietransitie/duurzaamheid, ervaring hierin is mooi meegenomen.
    Thuis bent in de wijk, bijvoorbeeld doordat je er woont.

Je kunt je kandidaat stellen via een korte brief met CV naar expetitietirol@gmail.com. Dit kan leiden tot een oriënterend gesprek, waarna je mogelijk uitgenodigd wordt om een offerte in te dienen. De offerte van de uiteindelijk gekozen kandidaat is onderdeel van de subsidieaanvraag. De start van de werkzaamheden is daarmee afhankelijk van het beschikbaar komen van subsidie.

contactpersoon
John Buitink
Project
Warm Lunetten
contactpersoon
John Buitink
Ingangsdatum
De start is afhankelijk van het moment waarop subsidie beschikbaar is.
Deel dit: