Maaike de Vos

Project volgens planning

Inge & Maaike van de Musketon Gebruikersraad zijn de afgelopen dagen druk bezig geweest met het informeren van potentiƫle Samen Musketon teamleden dat ze zijn voorgedragen als kandidaat. Onderstaand de basis waarop we met elkaar aan de slag willen gaan. Komen jullie ook meebeslissen aanstaande donderdagavond?

****
Beste ....

Gefeliciteerd, je bent voorgedragen als kandidaat vertegenwoordiger voor het Samen Musketon team!

Verwachtingen

De bedoeling is dat er een team komt van 5-7 personen die op een constructieve, inclusieve & groepsoverstijgende wijze de gebruikers van de Musketon en bewoners van Lunetten gaan vertegenwoordigen in de schetsontwerpfase van de vernieuwing van de Musketon. Van teamleden verwachten we betrokkenheid bij de Musketon qua inzet en transparant en veelvuldig informerend en raadplegend communiceren met de achterban als actie.

Ondersteuning

Het team zal worden ondersteund door de Musketon Gebruikersraad en de procesbegeleider, aangevuld door gebruikers met specifieke competenties en (ervarings)deskundigheid. Voor de digitale ondersteuning van de voortdurende terugkoppeling hebben we de Samen Musketon Projectpagina opgebouwd die het team verder kan gaan uitbouwen. Omdat we hebben gekozen voor een team met meerdere leden, hopen we dat jullie de (communicatie)taken offline & online evenwichtig kunnen verdelen en daarmee overbelasting voorkomen.

Tijdsinschatting

Een precieze tijdsinschatting kunnen we helaas nog niet maken omdat het proces nog tot stand aan het komen is met alle verschillende partijen. Vooralsnog ziet het er naar uit dat er twee werkgroepen gevormd gaan worden: een voor het Welzijnsgedeelte van de Musketon & een voor het gezamenlijke gedeelte inclusief theaterzaal. De twee werkgroepen voor welzijn & het algemene deel zullen waarschijnlijk om de week plaats gaan vinden voor minimaal 3 maanden, maar we houden rekening met een uitloop tot een jaar. Er zijn immers heel veel partijen bij betrokken. Het is aan het team of de coproductie inderdaad op deze wijze vormgegeven gaat worden. We streven hoe dan ook naar betrokkenheid op zoveel mogelijk vlakken en hopen ook een coproductie op gebruikersniveau aan te gaan met de andere huurders.

Hoe nu verder?

Op donderdag 12 december houden we de wijkavond waarbij we gezamenlijk tot een team willen gaan komen. Daarvoor vragen we alle kandidaat-teamleden zichzelf voor te stellen en te motiveren waarom zij graag deel zouden willen nemen aan het Samen Musketon team. Of hier een stemronde aan te pas zal moeten komen zal op basis van het aantal kandidaten moeten blijken, daarover hopen we zo snel mogelijk uitsluitsel te kunnen geven.

Graag horen we daarom zo snel mogelijk of je deel zou willen nemen aan het Samen Musketon team & of je tijdens de wijkavond op 12 december aanwezig kunt zijn. Zie je het zitten om als Samen Musketon aan de slag te gaan voor een Musketon voor de hele wijk? We horen het graag!

Met vriendelijke groet namens de Musketon Gebruikersraad,

Inge Puyman & Maaike de Vos

0
Open de update in eigen pagina