Maaike de Vos

Project volgens planning

Eerste Meedenksessies Samen Musketon

Beste gebruikers van de Musketon & bewoners van Lunetten,

Het eerste overleg over de gemeenschappelijke ruimtes heeft uiteindelijk plaatsgevonden op 14 januari. Daarbij hebben we als Samen Musketon (Lous, Inge, Willem, Maaike & procesbegeleider Alfred) aan tafel gezeten met vertegenwoordigers namens de vier huurderspartijen (Bibliotheek, Gezondheidscentrum, Buurtteam, Welzijn), ambtenaren namens vastgoed, de projectmanager Marije van Mierlo & de huidige architect Albert Retel. Na afloop kregen we van diverse partijen te horen dat het voor het eerst binnen de gemeente Utrecht is dat bewoners op dit niveau betrokken zijn bij een ontwerpproces. We mogen trots zijn dat we dat met elkaar hebben weten te bereiken!

Tegelijkertijd moeten ook alert blijven dat het geen participatie voor de vorm wordt. We willen dus graag scherp blijven en daar hebben we jullie, de gebruikers van de Musketon, voor nodig. Om te zorgen dat we jullie zo goed mogelijk kunnen vertegenwoordigen willen we een aantal meedenksessies organiseren en hier gaan we deze week mee van start.

Vrijdag 7 februari 11:00 – 13:00 Meedenksessie 1: Aanscherpen Programma van Eisen Welzijn

Aanstaande vrijdag gaan we van start met een meedenksessie waarin we het Functioneel Programma van Eisen van Welzijn nog eens kritisch willen bekijken & aanscherpen. Het PvE levert de basis voor het uiteindelijke ontwerp en is het leidende boekwerk waaraan de architect gehouden wordt. Daarom willen we er met jullie voor zorgen dat alle eisen voor alle activiteiten zorgvuldig omschreven zijn.

Zijn er bijvoorbeeld punten waarop eisen als wensen zijn geïnterpreteerd? Is er bijvoorbeeld bij het berekenen van de benodigde opslagruimte voor een activiteiten uitgegaan van een maximale behoefte aan m2 terwijl de gebruiker het ziet als minimale eis aan m3? Kunnen de activiteiten die nu voorzien worden in de toekomstige beweegruimte daar daadwerkelijk plaats vinden? In hoeverre zijn eisen van gebruikers daarbij bijvoorbeeld geïnterpreteerd als wensen?
Laat je weten of je hieraan deel wil nemen? Dan zorgen wij voor koffie & thee.

Vrijdag 14 februari 12:30 – 14:30 Meedenksessie 2: PvE Theaterzaal

Op korte termijn willen we een ontmoeting gaan organiseren tussen architect Albert Retel & de gebruikers van de theaterzaal. Daaraan vooraf gaand willen we samenkomen om deze ontmoeting voor te bereiden en eisen te formuleren voor de theaterzaal/ontmoetingsruimte. Laat je weten of je aan de meedenksessie en/of het gesprek met de architect deel wil nemen?


Verdere Meedenksessies


De tijden van de eerste meedenksessies zijn gebaseerd op de agenda van o.a. de theatertechnicus & andere mensen die werken in de avonduren. Omdat we zoveel mogeijk mensen willen raadplegen willen we ook meedenksessies op andere tijdstippen organiseren. Graag vernemen we over welke onderwerp jij mee willen denken & welke dagen en tijdstippen daarbij jouw voorkeur genieten.
Als we allemaal meedenken op dat gedeelte dat bij zij/haar/hen ervaringsdeskundigheid past, komen we samen zo goed mogelijk beslagen ten ijs. Zou je mee willen doen aan als klankbord voor het Samen Musketon team & regelmatig updates ontvangen? Meld je dan aan door een mailtje te sturen aan SamenMusketon@gmail.com.

Samen voor een Musketon voor iedereen.

Met vriendelijke groet namens Samen Musketon,

Lous Brouwers, Inge Puyman, Willem Stokkers & Maaike de Vos

0
Open de update in eigen pagina