Maaike de Vos


Versterking Kernteam gevraagd!


Beste gebruikers van de Musketon & bewoners van Lunetten,


Middels deze update willen we jullie een belangrijk verzoek willen doen: wie komt ons team versterken? Willem Stokkers heeft helaas in februari al af moeten zien van verdere deelname aan het Samen Musketon kernteam omdat hij een onmisbare rol vervult als vrijwilliger binnen het draaiend houden van de Musketon van vandaag.


Sinds zijn vertrek werden jullie door drie leden vertegenwoordigd: Inge Puyman, Lous Brouwer en Maaike de Vos. Inge fungeert als krachtige spreekbuis voor het behoudt van de theaterzaal vanuit haar achtergrond bij de theatergroep, het Lunettense Cabaret, de wijkraad en de gebruikersraad. Lous heeft een schat aan ervaring binnen diverse organisaties (Lunetten Wil Wel, Knooppunt, Voedselbank) die zich onder meer inzetten voor kwetsbare groepen, zij weet als geen ander wat de noden zijn van de gebruikers bij bijvoorbeeld beschermde welzijnsactiviteiten. Maaike zet zich vanuit haar politicologie achtergrond in voor de bewonersparticipatie binnen het traject en heeft zich, als initiatiefnemer van activiteiten gericht op duurzaamheid, ouderschap en inclusiviteit, mede gericht op de noden van huidige en toekomstige generaties en die van (biculturele) groepen die tot nu toe nog minder vertegenwoordigd werden binnen ons bewonersplatform. Zo zetten we ons gezamenlijk in om de sociale basis die de Musketon vormt te behouden en zelfs te verbeteren voor gebruiker en bewoners.


Helaas zal Maaike in verband met haar gezondheid een pauze moeten nemen om te herstellen. Ze heeft het afgelopen jaar voor Samen Musketon gefungeerd als aanspreekpunt, presentaties voorbereid, theoretisch onderbouwd, updates geschreven, onze diverse digitale kanalen en de mail beheerd, en de grafische vormgeving gedaan. Het kernteam zou dus erg geholpen zijn met een teamlid dat o.a. ook digitaal vaardig is.


Het is een eervolle en uitdagende taak om deze door bewoners gegeven opdracht te vervullen. Maar om deze behapbaar, constructief en groepoverstijgend uit te kunnen blijven voeren kan dit niet door maar twee teamleden personen en procesbegeleider Alfred gedragen worden, hoe gecommitteerd ze ook zijn. Het is namelijk een lastige, tijdrovende klus die vraagt, weten we uit ervaring, een stevig team Samen Musketon qua aantal en wat betreft competenties. Gelukkig heeft een kandidaat zich al aangeboden maar we zouden graag minimaal twee kernteamleden toevoegen om de taaklast beter te kunnen verdelen. Derhalve doen we een dringend beroep op jullie als betrokken meedenkers met het verzoek het meedénken om te zetten naar meedóen. Meld je aan als (belangstellend) teamlid Samen Musketon door een mail te versturen aan SamenMusketon@gmail.com.


Samen voor een Musketon voor iedereen!


 


Met vriendelijke groet,


 


 Inge Puyman, Lous Brouwers, & Maaike de VosKernteam Samen Musketon

0
Open de update in eigen pagina