Maaike de Vos

Project achter op planning

Beste gebruikers van de Musketon & bewoners van Lunetten,


Helaas zal ik in verband met mijn gezondheid en verschil in inzicht niet terug kunnen keren naar het kernteam van Samen Musketon.  Ik zal me echter wel blijven inzetten als meedenker.  In verband met mijn gezondheid moest ik in augustus een pauze nemen van mijn deelname aan het kernteam Samen Musketon, met de bedoeling daarna weer terug te keren. Sinds mijn pauze blijken er echter ontwikkelingen te zijn geweest van dien aard dat ik niet meer naar eer en geweten deel kan nemen aan het kernteam.  


De afgelopen jaren heb ik me met plezier ingezet voor dit platform in de hoop dat álle geïnteresseerde bewoners van Lunetten en gebruikers van deze belangrijke ontmoetingsplek daadwerkelijk een stem zouden krijgen in de modernisering. Ik heb ervan genoten om de totstandkoming van het PvE vanuit de gebruikersraad te ondersteunen, om bewoners en gebruikers bijeen te brengen om gezamenlijk een bewonersplatform te vormen, en om elkaar te inspireren in de zoektocht naar een toekomstige Musketon die eer doet aan alle gebruikers en stakeholders. Ontzettend bedankt voor het enthousiasme waarmee jullie daaraan hebben deelgenomen en het vertrouwen dat jullie schonken door je stem te laten horen.


Ik heb er nog altijd alle vertrouwen in dat echte participatie en inclusiviteit mogelijk zijn mits alle partijen en betrokkenen aan mogen schuiven en dit in openheid en middels transparante communicatie gebeurt. De recente monumentstatus aanvraag van Oud Utrecht heeft me gesterkt in het geloof dat dit gebouw en deze wijk alleen eer aangedaan kan worden met een gedegen participatietraject. 


Hierbij draag ik het beheer van deze pagina over aan Hein van Kruisdijk, hopelijk zal er weer menig update geplaatst worden. Ik wens kernteam Samen Musketon succes en hoop van harte dat ze zich zullen houden aan de waardes waaraan Samen Musketon zich bij haar oprichting gecommitteerd heeft en zullen de participatieafspraken met de nieuwe projectleider vruchtbaar blijken.  


Samen voor een Musketon voor iedereen!


Met vriendelijke groet,


 


Maaike de Vos

0
Open de update in eigen pagina