hein van kruijsdijk

Project achter op planning

Nieuwsbericht voor de bewoners van Lunetten en gebruikers van de Musketon


 


Betreft: project Modernisering Musketon


15 april 2021


Beste Lunettenaren,


Binnenkort wordt de Haalbaarheidsfase van het project Modernisering Musketon afgesloten. Vandaar deze nieuwsbrief, waarin we jullie op de hoogte willen brengen van de stand van zaken.


Historie


Dit was de fase waarin, met als uitgangspunt de door de bewoners en gebruikers van het Welzijnsgedeelte van de Musketon opgestelde Programma van Eisen, de haalbaarheid van de eisen en wensen van bewoners van Lunetten en gebruikers van de Musketon werden besproken.


Het Programma van Eisen voor het welzijnsgedeelte (het ‘buurthuis’) is in december 2019 vastgesteld. Hierbij werd door de drie betrokken wethouders de toezegging gedaan dat alle Welzijnsactiviteiten onverkort in de vernieuwde Musketon zouden plaats kunnen blijven vinden.


Ook de andere potentiële huurders van het pand, Gezond Lunetten (gezondheidscentrum, apotheek), Buurtteam en Bibliotheek hebben deze fase (bijna) afgesloten.


Dit heeft geleid tot een vlekkenplan, dat wil zeggen een indeling in 4 vlekken waarbinnen iedere huurder zijn activiteiten heeft, en voorlopige afspraken over gezamenlijke ruimtes als theaterzaal, ontmoetingsruimte, ingang van het gebouw enz..


Besluitvorming over het vervolgtraject (de fase Voorlopig Ontwerp) zal eind mei/begin juni plaatsvinden door de drie betrokken wethouders (Eelco Eerenberg, Anke Klein en Maarten van Ooijen).


Status


De kerngroep Samen Musketon heeft als reactie op de resultaten van de haalbaarheidsfase de volgende voorlopige conclusie naar de projectmanager gestuurd:


Een voorlopige conclusie
De uitkomsten van overleg binnen Samen Musketon en overleg met de meedenkgroep levert op dat het er alle schijn van heeft dat niet alle in het PvE Welzijn genoemde eisen m.b.t. activiteiten, opberg-opslagruimte en zaken als kantoor, toiletten enz. gaan passen in optie 1 of optie 3. Een voorlopige conclusie omdat we nog niet in staat zijn gesteld om de vraag naar haalbaarheid te onderzoeken in gesprek met de gebruikers (organisatoren van activiteiten) van de Musketon. Het bewonersplatform heeft de kennis vanuit het PvE Welzijn; de gebruikers hebben specifieke kennis en ervaring over wat ze nodig hebben, zoals dat is opgenomen in het PvE Welzijn. Zij kunnen beter dan wij inschatten of hun activiteiten kunnenpassen in optie 1 of 3. Als bewonersplatform Samen Musketon zijn we op zoek naar mogelijkheden om de specifieke kennis van gebruikers te betrekken bij de vraag naar haalbaarheid. Totdat we daar de resultaten van hebben, schorten we ons standpunt over haalbaarheid op.


Deze conclusie is getrokken voor de opties 1 en 3 die zijn uitgewerkt door Samen Musketon. De andere drie opties 1a, 1b en 2 worden in hun advies door MO, DOCK en Vastgoed afgewezen en zijn daarom (voorlopig) niet door Samen Musketon onderzocht.


In beide opties blijft de theaterzaal bestaan in ongeveer zijn huidige vorm.


Overigens lijkt de in de groene vlek (het Welzijngedeelte) voldoende ruimte te zijn voor de activiteiten zoals genoemd in het PvE: het aantal vierkante meters komt vrijwel overeen. Dat wil nog niet zeggen dat alles ook programmatisch een plaats kan krijgen, dat moet in de volgende fase onderzocht worden.


Verder nog


Van belang kan verder de monumentenstatus aanvraag, gedaan door stichting Oud-Utrecht, zijn voor de binnen- en buitenkant van de gehele Musketon. Deze aanvraag heeft geen opschortende werking in het project, maar wordt wel meegenomen in de besluitvorming.


Ook lijkt de nieuwe aanpak van Welzijn -geen vaste zaal voor iedere activiteit, maar flexibel omgaan met multi-functionele ruimtes- voor sommige activiteiten moeilijk realiseerbaar. Een aandachtspunt voor de volgende fase.


Vraag aan jullie


Aan alle gebruikers van de Musketon vragen we om mee te denken over de plannen. Dat kan door aan bewonersavonden deel te nemen, dat kan door je aan te melden bij de meedenkersgroep (via samenmusketon@gmail.com) , dat kan door contact met ons op te nemen of door deel te nemen aan de kerngroep Samen Musketon.

0
Open de update in eigen pagina