Wij zijn een enthousiaste club vrijwilligers die met deze website wijkbewoners graag willen stimuleren om er veel gebruik van te maken, want zo wordt Lunetten nog leuker.

Uit het bewonersoverleg de Burgertop van 2017 kwam het verzoek om voor de bewoners van Lunetten een moderne, eigentijdse wijkportaal te maken. Zo zouden de bewoners op één plek alle informatie kunnen vinden over de activiteiten in de wijk. Dan weet men wat er allemaal mogelijk is in Lunetten. In één agenda krijgt men een overzicht wat er zoal te doen valt.

Na samenspraak met verschillende initiatieven en organisaties in de wijk is eind 2018, begin 2019 dit idee van een wijkportaal enthousiast omarmd.

Daarna is een groep deskundige en betrokken vrijwilligers uit Lunetten op zoek gegaan naar een geschikt, bestaand platform, dat zou kunnen voldoen aan de verschillende eisen en wensen. Dat is het platform gebiedonline.nl geworden, met ons als uitvoerders.

Heb je vragen, opmerkingen of suggesties? Neem dan contact op met één van ons of mail naar contact@lunetten.nl