Wijkportal Lunetten

 

 Doel van de website:

·         Het informeren van bewoners over activiteiten in de wijk.

·         Het informeren van bewoners over nieuws uit de wijk.

·         Het stimuleren van sociale verbinding.

·         Het bieden van een podium aan bewoners en organisaties binnen de wijk

·         Het bieden van een podium aan organisaties buiten de wijk - mits relevant voor bewoners van de wijk.

 

Lidmaatschap:

Lid kunnen worden:

●        Inwoners van Lunetten en mensen die een rechtstreekse band hebben met Lunetten, bijvoorbeeld omdat zij werken voor een organisatie die in Lunetten is gevestigd of omdat de kinderen op school zitten in Lunetten.

●        Vertegenwoordigers van organisaties die actief zijn binnen Lunetten of die voor inwoners van Lunetten relevant zijn, maar buiten Lunetten zijn gevestigd.

Voorwaarden lidmaatschap:

●        Lid worden kan alléén onder eigen naam.

●        Anonieme accounts zijn niet toegestaan.

●        Leden gebruiken een eigen, herkenbare foto bij hun account (*).

●        Organisaties kunnen zélf geen account aanmaken. Personen die een organisatie vertegenwoordigen, kunnen een account aanmaken en maken vervolgens een pagina aan voor hun organisatie.

●        Meerdere personen kunnen één organisatie vertegenwoordigen.

●        Eén persoon kan meerdere organisaties vertegenwoordigen.

Rol webmaster/moderatoren:

●        De webmaster of moderatoren hebben een doorslaggevende stem in wat wél en niet wordt geaccepteerd op deze website. Zij proberen hierover zo transparant mogelijk te communiceren met de betrokkene en eventueel de leden van de website. Maar zij gaan niet eindeloos in discussie.

●        De webmaster/moderatoren houden zoveel mogelijk in de gaten wat gebeurt op de website.

●        Gebruikers van de website kunnen melding doen bij de webmaster/moderatoren als zich situaties voordoen waarin de spelregels worden overtreden.

●        De webmaster/moderatoren zijn gemachtigd berichten en reacties te verwijderen indien zij dit nodig achten.

●        De webmasters of moderatoren zijn gemachtigd aanmeldingen te weigeren of lidmaatschappen in te trekken indien spelregels niet worden nageleefd. Hierover zal indien mogelijk worden gecommuniceerd met de betrokken persoon. Indien noodzakelijk gebeurt dit zonder overleg.

Spelregels:

Algemeen:

●        Alle inhoud van de website is in principe openbaar. Houd hier rekening mee bij het plaatsen van berichten en reacties.

●        De toon van berichten en reacties is positief, sociaal en verbindend.

●        Je mag zo vaak iets posten als je zelf wilt, maar ‘spammen’ wordt niet gewaardeerd.

●        Op de website houden we ons aan de algemeen geldende fatsoensnormen.

●        We doen niet aan discriminatie of beledigingen op basis van huidskleur, afkomst, geloof, sekse, seksuele oriëntatie, leeftijd, etcetera.

●        We doen niet aan stemmingmakerij.

●        We voeren geen politieke discussies.

●        We gebruiken geen ongepaste taal of afbeeldingen.

●        We maken geen ruzie.

●        ‘Reaguren’ en ‘trollen’ is niet toegestaan.

●        We spelen niet ‘op de man’, dat wil zeggen: persoonlijke vetes of minder prettige ervaringen met een persoon/organisatie/instelling/winkel worden niet op deze website uitgevochten.

●        De webmaster/moderatoren zijn gemachtigd berichten etc. te verwijderen met (of indien noodzakelijk zonder) waarschuwing aan degene die ze heeft geplaatst als de spelregels niet worden nageleefd.

Vraag en aanbod-spelregels:

●        Gebruikers van deze website mogen spullen vragen of aanbieden.

●        Simpelweg verwijzen naar een advertentie op Marktplaats of een andere website is niet toegestaan. Gebruikers plaatsen zelf een foto en tekst van hun aanbod (of vraag).

●        Je mag zo vaak iets posten als je zelf wilt, maar ‘spammen’ wordt niet gewaardeerd.

●        Het is toegestaan spullen te kopen, verkopen, ruilen of weg te geven.

●        De aanbieder bepaalt zelf naar wie zijn aanbod gaat en betracht hierbij zoveel mogelijk eerlijkheid.

●        Commerciële of grootschalige handel van goederen of diensten is niet toegestaan.

●        Koop en verkoop van dieren is niet toegestaan.

●        Verkoop van oneerlijk verkregen of illegale goederen is niet toegestaan.

●        De webmaster/moderatoren zijn gemachtigd vraag en aanbod  te verwijderen met (of indien noodzakelijk zonder) waarschuwing aan degene die ze heeft geplaatst als de spelregels niet worden nageleefd.

Agenda-spelregels:

●        Gebruikers van de website mogen activiteiten plaatsen in de agenda.

●        Activiteiten dienen in Lunetten plaats te vinden.

●        Activiteiten buiten Lunetten mogen alleen worden geplaatst als deze aantoonbaar relevant zijn voor bewoners van Lunetten.

Privacy:

●        Met de informatie over wie er inloggen gebeurt verder niets. Deze informatie wordt nergens opgeslagen. Het inloggen is een veiligheidsmaatregel om de site te beschermen tegen spamberichten en mensen die anoniem gaan schelden. De privacyverklaring van Gebiedonline is van toepassing op deze website. Die kun je beneden in de onderste regel vinden.

Disclaimer

●        Wij kunnen niet garanderen dat alle informatie op deze site correct is. Gebruik van de informatie op de website, alsmede alle software en tools, en verwijzingen naar andere websites, is op eigen risico.

●        De plaatser garandeert de webportalorganisatie dat het aangeleverde item op geen enkele wijze inbreuk maakt op het recht van derden. Dit omvat onder meer (maar is niet beperkt tot): gebruik van teksten, logo’s, foto’s en inhoud van gelinkte websites. Indien plaatser namens c.q. uit hoofde van, een vereniging, stichting of bedrijf handelt, zal deze te allen tijde persoonlijk verantwoordelijk worden gehouden. 

●        Door het plaatsen van een item vrijwaart de plaatser de webportalorganisatie van alle mogelijke rechtsvervolgingen, boetes en wat dies meer zij, die het gevolg zouden kunnen zijn van het plaatsen van het item en de activiteiten die daaruit voortvloeien.
De webportalorganisatie is niet verantwoordelijk voor enige schade die de gebruiker kan ondervinden. De webportalorganisatie geeft geen garanties voor schade die voortkomt uit het gebruik van haar diensten.