Update

Project-update bij Groen Ontwikkelplan Lunetten

Geplaatst op 21 april 2021, 17:56 uur , door Cees van den Brink
Project volgens planning

De wandel-enquête is nu een aantal weken in de lucht en kan door bewoners van Lunetten nog tot 1 juni ingevuld worden. Zie ‘Doe mee met de wandel-enquête voor het Groen Ontwikkelplan Lunetten!

Inmiddels is ook de concept Natuurwaardenkaart gepubliceerd (zie afbeelding). Deze concept natuurwaardenkaart is als pdf te downloaden, net zoals de bijbehorende legenda/toelichting.

Deze kaart geeft een beeld van de natuurwaarden van Lunetten.
Natuur is overal te vinden, tussen de stoeptegels, in de tuin en in de parken. Daarom is Lunetten ingedeeld in eenheden; gebiedjes die er ongeveer het zelfde uitzien en waar je een zelfde soort natuur zult vinden. Bijvoorbeeld een bosperceel of een binnentuin. Zo zijn er 18 verschillende type gebiedjes waar bepaalde planten en dieren leven die precies dáár vinden wat ze nodig hebben. 

Zo heeft ieder gebiedje eigen natuurwaarde. Van heel gewoon met algemene soorten tot heel bijzonder met veel verschillende soorten. In de kaart van wit en geel naar groen. De natuurwaardenkaart wordt gebruikt om de kwetsbaarheid in beeld te brengen. Hoe hoger de waarde, des te groter de kwetsbaarheid.  

Lees voor de uitgebreide uitleg de legenda/toelichting.

 

Concept Natuurwaardenkaart Lunetten png
Documenten