Bericht

Buurtbudgetten + GOL = Groentop!

Geplaatst op 14 september 2021, 22:16 uur

Buurtbudgetten Lunetten is een initiatief van bewoners van Lunetten*. Met dit initiatief willen wij  de bestaande vorm van representatieve lokale democratie verder ontwikkelen.

Naast om de vier jaar stemmen op een raadslid van een politieke partij, willen wij ook tussentijds meer samen met de raadsleden, ondersteund door deskundigen en ambtenaren, onze wijk maken.

In plaats van dat enkel de gemeenteraad beslist over de begrotingen, willen wij graag een samenwerkingsvorm waarbij burgers en gemeenteraad samen een begroting maken én samen verantwoordelijk zijn. Hierbij houdt de Gemeenteraad haar huidige budgetrecht, het beslissingsrecht en haar kerntaken.

Een  burgerbegroting gaat aanzienlijk verder dan een afgescheiden potje voor leuke dingen in de wijk, zoals het initiatievenfonds  of spelletjes op internet met fictieve bestedingsopties. Het gaat om de echte poet !

Meedenken
Het is belangrijk dat zoveel mogelijk bewoners meepraten en meedoen aan ‘buurtbudgetten Lunetten’. Juist ook die bewoners die minder snel van zich laten horen. 

Buurtbudgetten Lunetten heeft in 2017 een eerste burgertop georganiseerd om, met een groep van 80 bewoners, bouwstenen aan te leveren voor de toekomstvisie van onze wijk. 
De visie is nu opgenomen in een officieel, door de gemeenteraad vastgesteld, gemeentelijk beleidskader: de omgevingsvisie van Lunetten.

Nu in 2021 gaan we een van de onderwerpen, de groene wijk Lunetten, verder uitwerken.

Ruim een jaar geleden zijn een aantal bewoners samen met de gemeente aan de slag gegaan om het groenplan voor Lunetten te vernieuwen. Het huidige plan is bijna 20 jaar oud. Die club noemt zich Groen Ontwikkelplan Lunetten (GOL)**.

Het GOL wil veel Lunettenaren betrekken bij het opstellen van dit Groen Ontwikkelplan. Daartoe heeft zij onlangs drie wandel-enquêtes in Lunetten uitgezet en op een aantal plekken vragen gesteld aan de bewoners van Lunetten voor ideeën en suggesties over die plekken. Daarmee is het plan nog niet af. Over bijvoorbeeld het gezamenlijk gebruik van onze straten, binnentuinen en parken, de zogeheten buitenruimten is nog niet gepraat.

Daarom organiseert het GOL in samenwerking met Buurtbudgetten Lunetten een burgertop. Net als toen worden ook deze keer 1200 inwoners van Lunetten door loting uitgenodigd om een dag aan de slag te gaan met het verder vorm geven van het Groen Ontwikkelplan voor Lunetten.

Bewoners die deze top organiseren zijn nu druk doende om de te bespreken onderwerpen in een aantrekkelijke werkvorm te gieten en een wijze van besluitvorming voor te bereiden zodat iedere stem daadwerkelijk telt. 

Binnenkort kun je hier het programma zien en meer lezen over de wijze van besluitvorming en hoe het verder gaat na de burgertop.


 
*de geschiedenis lees je op: utrecht.nl/buurtbudgetten-lunetten/ en op buurtbudgettenlunetten.nl
** meer over het GOL lees je hier: Groen Ontwikkelplan Lunetten