Project

Groen Ontwikkelplan Lunetten

A
Geplaatst op 1 juli 19, 14:17 uur

Wat is het Groen Ontwikkelplan Lunetten, het GOL? Wat willen we ermee?

 Het Groen Ontwikkelplan Lunetten is een plan waarin ‘bewoners en ondernemers van Lunetten’, samen met de gemeente het gewenste gebruik en beheer van de groene openbare ruimte beschrijven a.h.v. streefbeelden.

  • Er is uitgegaan van het – uit 2004 stammende – Integraal Groenplan Lunetten.
  • De bestaande nota’s en scenario’s van overheden zijn gebruikt alsmede de wensen en ideeën die naar voren zijn gekomen tijdens de Burgertop 2017 en door de (uit deze top voortkomende) werkgroep Groen 2018-2019.
  • Met name veranderingen in recreatief gebruik en klimaatadaptatie zijn toegevoegd.
  • Bewoners en andere belanghebbenden maken in 2021 tijdens excursies, enquêtes, en ontmoetingen een balans op tussen recreatie en het waarborgen van de historie en de soortenrijkdom/biodiversiteit.
Gewenst resultaat Met het GOL wordt de kwaliteit van het groen gewaarborgd en verder ontwikkeld, afgestemd op de groene waarden en de gebruikswensen. Nieuwe initiatieven of veranderingen in beheer en inrichting van de openbare ruimte worden hierop afgestemd.
Illustration
Park De Koppel
5 project-updates toon alle updates

Cees van den Brink

7-mei-2021 17:42
Project volgens planning

Na de inventarisatie voor de natuurwaardenkaart (zie https://lunetten.nl/message/59314/update-bij-groen-ontwikkelplan-lunetten) kan vanaf 21 maart tot 1 juni door wijkbewoners de Wandel-enquête gelopen worden (zie https://lunetten.nl/message/58180/doe-mee-met-de-wandel-enqu%C3%AAte-voor-het-groen-on...

Lees meer
Documenten

2

Open de update in eigen pagina

Cees van den Brink

15-sep-2021 07:33
Project volgens planning

Vóór de zomer is de fase waarin de wandel-enqûete was uitgezet afgerond. In de daaropvolgende fase zijn de resultaten van de wandel-enqûete op een rijtje gezet. Op basis van de resultaten op een aantal thema’s zijn er conclusies getrokken die verwerkt worden in het Groen Ontwikkelplan Lunetten.

Daar...

Lees meer
0

Open de update in eigen pagina
3 reacties

Eline van de Veen

Ha buurtgenoten, ik heb net de enquete ingevuld voor het Beatrixpark. dat is mijn achtertuin. Als landschapsontwerper en -beheerder wil ik graag af en toe meedenken over dit mooie, cultuurhistorisch en natuurlijk stukje Lunetten.
27-mrt-2021 14:30

Linda Peters

Hallo Eline, wat leuk dat je graag eens meedenkt! Zou je een mailtje willen sturen naar gol@natuurindestad.com? Dan kunnen we je uitnodigen als we het GOL gaan bespreken.
27-mrt-2021 17:37

bericht verwijderd

Martine Sluijs

Hoi hoi, ga hem nog even lopen. In ieder geval ook goed om de verbinding met deze ontwikkelingen te leggen. Kan nl van grote invloed zijn op het ontwikkelplan. https://www.utrech Lees meer
1-mei-2021 08:28

Cees van den Brink

Hoi,
Contact met de Projectmanager Lunettenpark is er, zij is ook zeer geïnteresseerd in het GOL en de Wandel-enquête. Project Lunettenpark richt zich in eerste instantie vooral op Lunet I & II + omgeving aan de andere kant van het spoor, maar de restauratiewerkzaamheden betreffen alle lunetten e Lees meer
7-mei-2021 17:42
Wil je reageren? Meld je dan aan.