Project

Groen Ontwikkelplan Lunetten

Geplaatst op 22 november 2020, 09:38 uur
Illustration

Wat is het Groen Ontwikkelplan Lunetten, het GOL? Wat willen we ermee?

 Het Groen Ontwikkelplan Lunetten is een plan waarin ‘bewoners en ondernemers van Lunetten’, samen met de gemeente het gewenste gebruik en beheer van de groene openbare ruimte beschrijven a.h.v. streefbeelden.

  • Er is uitgegaan van het – uit 2004 stammende – Integraal Groenplan Lunetten.
  • De bestaande nota’s en scenario’s van overheden zijn gebruikt alsmede de wensen en ideeën die naar voren zijn gekomen tijdens de Burgertop 2017 en door de (uit deze top voortkomende) werkgroep Groen 2018-2019.
  • Met name veranderingen in recreatief gebruik en klimaatadaptatie zijn toegevoegd.
  • Bewoners en andere belanghebbenden maken in 2021 tijdens excursies, enquêtes, en ontmoetingen een balans op tussen recreatie en het waarborgen van de historie en de soortenrijkdom/biodiversiteit.
Gewenst resultaat 
Met het GOL wordt de kwaliteit van het groen gewaarborgd en verder ontwikkeld, afgestemd op de groene waarden en de gebruikswensen. Nieuwe initiatieven of veranderingen in beheer en inrichting van de openbare ruimte worden hierop afgestemd.
Init.
Illustration
Park De Koppel
Deel dit:
Laatste 2 projectupdates Toon alle 8 projectupdates

Cees van den Brink

Project volgens planning

Inmiddels is het eindconcept van het Groen Ontwikkelplan Lunetten gepubliceerd: zie eindconcept GOL Nu kan iedereen in Lunetten en daarbuiten kennis nemen van wat twee jaar inventarisatie en vastlegging opgeleverd heeft.
De deelnemers aan de Groentop (oktober 2021) krijgen krijgen hiermee nog de gele...

lees meer
0
Open de update in eigen pagina

Cees van den Brink

Project volgens planning

2021 was een belangrijk jaar in de totstandkoming van het Groen Ontwikkelplan Lunetten, waar bewoners sinds 2019 aan werken. Hoewel corona een hindernis vormde, lukte het om in 2021 de bewoners van Lunetten te raadplegen.

Lees hier de terugblik op 2021 en de actuele stand van zaken: Groen Ontwikkelpl...

lees meer
0
Open de update in eigen pagina
3 reacties

Eline van de Veen

za 27 maart 2021 14:30
Ha buurtgenoten, ik heb net de enquete ingevuld voor het Beatrixpark. dat is mijn achtertuin. Als landschapsontwerper en -beheerder wil ik graag af en toe meedenken over dit mooie, cultuurhistorisch en natuurlijk stukje Lunetten.

Eline van de Veen

di 4 juli 2023 11:56
Hoi Linda, ik stuurde vandaag een cc naar jullie van mijn bericht naar de kunstcommissie van utrecht, die ik terug krijg. Hoe lossen we dat op?

Linda Peters

za 27 maart 2021 17:37
Hallo Eline, wat leuk dat je graag eens meedenkt! Zou je een mailtje willen sturen naar gol@natuurindestad.com? Dan kunnen we je uitnodigen als we het GOL gaan bespreken.

bericht verwijderd

Martine Sluijs

za 1 mei 2021 08:28
Hoi hoi, ga hem nog even lopen. In ieder geval ook goed om de verbinding met deze ontwikkelingen te leggen. Kan nl van grote invloed zijn op het ontwikkelplan. https://www.utrecht.nl/nieuws/nieuwsbericht-gemeente-utrecht/maarschalkerweerd-in-ontwikkeling/

Cees van den Brink

vr 7 mei 2021 17:42
Hoi,
Contact met de Projectmanager Lunettenpark is er, zij is ook zeer geïnteresseerd in het GOL en de Wandel-enquête. Project Lunettenpark richt zich in eerste instantie vooral op Lunet I & II + omgeving aan de andere kant van het spoor, maar de restauratiewerkzaamheden betreffen alle lunetten en zulle... lees meer