Bericht

Hartveilig Lunetten: de aftrap

Geplaatst op 29 september 2021, 19:27 uur

Erg trots kunnen we zijn op de samenwerking tussen het Diakonessenhuis Utrecht en een aantal samenwerkende bewonersinitiatieven en bewoners in Lunetten, met ondersteuning van de gemeente Utrecht.

Vandaag, op Wereldhartdag, werd in het kader van het project ‘Hartveilig Lunetten’ de eerste van een serie van 9 AED’s in de wijk in gebruik genomen. Daarmee wordt in Lunetten een dekkend netwerk van AED’s gerealiseerd. 
En niet alleen dat, ook vond vandaag een training Burgerhulpverlener (reanimatietraining) plaats waarmee 11 mensen die wonen en/of werken in de wijk opgeleid werden.

Tijdens de officiële aftrap op de sportvelden bij DVSU benadrukte bestuursvoorzitter John Taks van het Diakonessenhuis het belang van AED’s in de stad om op die manier de overlevingskansen bij een hartstilstand te vergroten. Het Diakonessenhuis vind dit zo belangrijk, dat zij voor de helft van de kosten bijdraagt in de aanschaf en het onderhoud van 70 AED’s in de stad, waarvan de eerste 9 dus in Lunetten.
In Lunetten wordt de andere helft van het benodigde bedrag door de Wijkcoöperatie Lunetten aangevraagd bij het Initiatievenfonds.

Wethouder Eelco Eerenberg onderstreepte nog een keer hoe belangrijk het is dat er niet alleen AED’s beschikbaar zijn, maar dat er ook voldoende getrainde Burgerhulpverleners nodig zijn. Een uitnodiging dus aan iedereen in Utrecht om de training Burgerhulpverlener – die door de Stichting HartslagNu afdeling Utrecht aangeboden wordt – te volgen.

De betrokkenheid en inzet van de bewonersinitiatieven, bewoners en andere in Lunetten actieve organisaties maakt nog maar weer eens duidelijk hoe initiatiefrijk Lunetten is en laat zien wat er mogelijk is als er samengewerkt wordt aan het gezamenlijke doel: een Hartveilig Lunetten.

Met dank aan BOL, Midden in Lunetten, ATV Utrecht Zuid, Lunetten Wil Wel, DVSU, Winkeliersvereniging Lunetten, KBS De Spits, OBS De Klim, BS Op Avontuur, Portaal, Mitros, Woonzorg Nederland, Amerpoort, Wijkbureau Zuid, Volksgezondheid Gemeente Utrecht, Diakonessenhuis, Fuego en alle anderen die dit initiatief steunen en mogelijk maken.

Meer info vind je hier: Hartveilig Lunetten.

Op de foto van links naar rechts: Cees van den Brink, John Taks, Eelco Eerenberg en Saskia Borman. Foto: Trudy van den Oosten.

Illustration
 
Deel dit: